Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 กรกฎาคม 2562

Econ Digest

Libra จะกลายเป็นสกุลเงินโลก ได้หรือไม่?

คะแนนเฉลี่ย

          ​หลังจาก Facebook ได้แถลงการณ์เกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลสกุล Libra เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผ่านมาไม่ถึงเดือนก็ได้รับเสียงคัดค้านเสียแล้ว โดยสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้ส่งจดหมายหา Facebook ให้หยุดการพัฒนาโครงการ Libra ไปก่อน จนกว่าหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ จะเข้ามาตรวจสอบโครงการ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการให้เรียบร้อย

        ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในด้านผลกระทบต่อนโยบายการเงิน การใช้สกุลเงิน Libra อาจทำให้ประเทศเสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นอิสระทางนโยบายการเงิน (Monetary Autonomy) โดยหาก Libra ครองสัดส่วนใหญ่ในเงินฝากและเข้ามามีบทบาทในการปล่อยกู้ กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยังภาคเศรษฐกิจจริงผ่านธนาคารก็อาจถูกลดบทบาทลง ในกรณีเลวร้ายที่สุด ประเทศนั้นๆ ก็จะสูญเสียอิสระทางนโยบายการเงินและไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินและเงินเฟ้อของตนได้

        ในแง่ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากประเทศใช้ระบบสองสกุลเงิน กล่าวคือใช้สกุลเงินของประเทศควบคู่กับสกุลเงิน Libra ประเทศนั้นจะต้องรับมือกับความเสี่ยงด้านค่าเงินที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้ง จากการที่เงินสำรองของ Libra จะประกอบด้วยเงินสกุลหลักเพียงไม่กี่สกุล อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นกับ Libra จึงผูกกับตะกร้าเงินสกุลต่างๆ เหล่านั้น ซึ่ง ณ ขณะนี้ กลไกการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของ Libra Association ยังคงไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด และอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมิได้สะท้อนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เสมอไป นอกจากนี้ หาก Libra Association ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ในตะกร้าสกุลเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในตะกร้าเงินเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หาก Libra Association ตัดสินใจลดสัดส่วนเงินสำรองที่เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะส่งผลให้มีการเทขายเงินดอลลาร์ฯ จำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ นำมาซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดโลก

            สำหรับประเด็นที่ว่า Libra จะกลายเป็นสกุลเงินโลก (Global Currency) ได้หรือไม่นั้น จากข้อมูลที่มีอยู่จนถึงขณะนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความเป็นไปได้ที่ Libra จะเข้ามาแทนที่สกุลเงินรูปแบบเดิมและกลายเป็นสกุลเงินโลกยังคงมีไม่มาก  โดย Libra อาจประสบความสำเร็จในการเป็นทางเลือกในการชำระเงิน แต่อาจไม่ก้าวไปถึงขั้นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะตัวกลางการแลกเปลี่ยนเหมือนกับสกุลเงินแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ เงินต้องมีคุณสมบัติสำคัญในด้านการเก็บรักษามูลค่าได้ (Store of Value) และสามารถเป็นหน่วยวัดได้ (Unit of Account) ซึ่งตราบใดที่ Libra ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้และมีความมั่นคงเพียงพอ สุดท้ายแล้ว คนก็จะมอง Libra ในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไรที่ไม่แตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ Libra จึงยังต้องผ่านอีกหลายด่านกว่าจะก้าวเข้ามาแทนที่สกุลเงินตราภายในประเทศ และกลายเป็นสกุลเงินของโลกได้


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest