Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

คาด กนง. ปรับลดดอกเบี้ยฯ อย่างน้อย 0.25% หลังโคโรนาระบาด กระทบรายได้ท่องเที่ยวต้นปีหาย 8 หมื่นล้าน

​​             ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 ยังเผชิญความเสี่ยงในระดับสูง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพราะสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงและยาวนาน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในจีน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจจีนน่าจะได้รับผลกระทบจนขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมิน ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงในช่วงนี้ ก็อาจจะไม่สามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยได้ อีกทั้ง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีแนวโน้มล่าช้าในการบังคับใช้ ทำให้เครื่องมือทางการคลังยังไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ จึงต้องอาศัยนโยบายการเงินให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจไทย

              ​จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า คาดว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบจากรายได้ที่หายไปแล้วในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 ไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท (~0.5% ของ GDP) ยังมีปัจจัยภาวะภัยแล้งที่กดดันกำลังซื้อของเกษตรกร และการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ยังต้องรอเม็ดเงินใหม่ๆ จากงบประมาณปี 2563 ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในการประชุม กนง. วันที่ 5 ก.พ. นี้ คณะกรรมการฯ น่าจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย 0.25% โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ (1) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบเดือน ก.พ. ลง 0.25% และพิจารณาปรับลดเพิ่มเติมในการประชุมรอบเดือน มี.ค. อีก 0.25% หรือ (2) พิจารณาปรับลดลงในคราวเดียวกันถึง 0.50% จากระดับปัจจุบันที่ 1.25% มาอยู่ที่ 0.75% ต่อปี


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest