Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 พฤษภาคม 2564

Econ Digest

ตัวเลขต่างชาติเที่ยวไทยปี 64 ปรับลดเหลือ 2.5 แสน-1.2 ล้านคน หลังการระบาดสองระลอก

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งสองระลอกในรอบ 3 เดือน จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยช่วงครึ่งแรกปี 2564 อยู่ที่ราว 3.5 หมื่นคน  โดยปัจจัยกดดันอื่นๆ ยังประกอบด้วย การเลื่อนดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังทำได้จำกัด นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ ในขณะที่ความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจลดลงจากการระบาดที่ยาวนาน 

สำหรับแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2564 ในกรณีเลวร้าย คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะอยู่ที่ราว 2.5 แสนคน สร้างรายได้ท่องเที่ยวราว 2.5 หมื่นล้านบาท ภายใต้สมมติฐานที่ว่า อาจเกิดการระบาดในประเทศอีกระลอกและการฉีดวัคซีนในประเทศยังทำได้จำกัด ทำให้ทางการไทยยังต้องระมัดระวังในการผ่อนคลายเงื่อนไขการลดจำนวนวันกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกรณีดีสุด จำนวนนักท่องเที่ยวอาจอยู่ที่ราว 1.2 ล้านคน สร้างรายได้ราว 1.2 แสนล้านบาท ภายใต้สมมติฐานว่า ครึ่งหลังปี 2564 ไทยไม่มีการระบาดรอบใหม่ การระบาดในต่างประเทศคลี่คลายต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนในประเทศครอบคลุมและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ทางการสามารถดำเนินมาตรการผ่อนคลายเงื่อนไขการกักตัวและเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการทำ Travel Bubble กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิ นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันและเวียดนาม 

อย่างไรก็ตาม  สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยนับจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาระดับมาตรฐานการป้องกันการระบาดของโควิดอย่างเข้มงวด เพื่อลดโอกาสที่โควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้ง อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการทำตลาดท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest