Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มกราคม 2566

Econ Digest

จีนเปิดประเทศเร็ว GDP ไทยปี 2566 คาดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 3.7%

คะแนนเฉลี่ย

        การเปิดประเทศเร็วกว่าคาดของจีน ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 66 ขึ้นมาอยู่ที่ 3.7% จาก 3.2%  เนื่องจากผลบวกต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกไทย โดยปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาราว 4.65 ล้านคน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ราว 25.5 ล้านคน (กรอบ 24-26 ล้านคน) ขณะที่ การส่งออกโดยรวมหดตัวลดลงมาอยู่ที่ -0.5% จากประมาณการเดิมที่ -1.5% ณ เดือนธันวาคม 2565 จากการเปิดประเทศของจีนที่ส่งผลให้การจับจ่ายและการผลิตในประเทศจีนให้ทยอยกลับมาเป็นปกติตั้งแต่เริ่มเปิดปี 2566  โดยสินค้าส่งออกไทยไปจีนที่น่าจะได้ประโยชน์มากสุดอยู่ที่สินค้าที่ตอบโจทย์การบริโภคในกลุ่มอาหารเป็นหลัก อาทิ ผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ข้าว ไก่ กุ้ง น้ำตาล รวมถึงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมและสินค้าเพื่อการผลิตมีสัญญาณว่าน่าจะทำตลาดได้มากกว่าเดิมด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไร้ข้อจำกัดจากการปลดล็อกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ แต่จากการกระจายฐานการผลิตออกจากจีนในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแรง ส่งผลให้การผลิตและส่งออกของจีนคงทำได้อย่างจำกัด ทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้เติบโตเชื่องช้ากว่าสินค้าส่งออกในกลุ่มการบริโภค อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยางและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  นอกจากนี้ การเปิดประเทศจีนยังทำให้ราคาพลังงานในปีนี้ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ทำให้การส่งออก สินค้าโภคภัณฑ์ที่อิงกับราคาน้ำมันจึงยังปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยสรุปแม้มีภาพบวกจากหลายกลุ่มสินค้า แต่สินค้าอาหารที่มีทิศทางสดใสที่สุดมีสัดส่วนเพียง 20% ของการส่งออกไปจีน และสินค้าที่เหลือล้วนมีข้อจำกัดในการเติบโต บวกกับผลของฐานในปีที่แล้วที่ทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ จึงทำให้การส่งออกไปจีนเติบโตเลขหลักเดียวที่ 3.4% (ปรับเพิ่มขึ้นจากไม่เติบโตในคาดการณ์ครั้งก่อน)

 


Click
 ชมคลิป จีนเปิดประเทศเร็ว GDP ไทยปี 2566 คาดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 3.7%

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest