Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 พฤษภาคม 2563

Econ Digest

หลังโควิด-19 เกมออนไลน์ยังโตต่อเนื่อง เป็นโอกาสธุรกิจ เกมคลาวด์คอมพิวติ้ง

​           การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา  ทำให้การเล่นเกมออนไลน์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิต ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อีกในอนาคต จึงทำให้ธุรกิจ เกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) ซึ่งเป็นบริการให้เช่าใช้ระบบให้บริการเกมออนไลน์ แทนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยผู้พัฒนาเกม มีแนวโน้มเติบโตในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการ GCC ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ เนื่องจากตลาดเกมออนไลน์ไทยในช่วงก่อนหน้ามีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่จากการเติบโตกว่า 11.4% ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ทำให้ตลาดเกมออนไลน์ไทยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท และส่งผลให้ความต้องการระบบ GCC สำหรับให้บริการเกมออนไลน์ในไทยพุ่งขึ้นแตะ 0.73 หมื่นล้านบาท  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.03 หมื่นล้านบาทในปี 2563 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งไทยที่จะขยายธุรกิจสู่บริการ GCC ต่อไป
 
          ​แม้ว่าตลาดบริการ GCC มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะข้างหน้า แต่ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการในสิงคโปร์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลยุทธ์การชูจุดเด่น และสร้างความแตกต่างให้กับตนเองจึงมีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะการต่อยอดจากความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคไทย และการผสมผสานเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  สู่การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่เรียกว่า โมเดลธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้งแบบผสมผสาน นอกจากจะนำเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐาน GCC แล้ว ยังหนุนกิจกรรมทางการตลาดใน 3 ส่วนคือ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เกมในหมู่ผู้บริโภค กิจกรรมการจัดจำหน่าย และกิจกรรมต่อยอดธุรกิจผ่านพันธมิตร โดยโมเดลธุรกิจนี้เหมาะสมกับเกมออนไลน์ที่มีกิจกรรมทางตรงกับผู้บริโภค แต่ต้องคำนึงถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และข้อตกลงให้ผู้บริโภคยินยอมให้ข้อมูล (Consent of form) 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest