Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 พฤษภาคม 2565

Econ Digest

ยุคธุรกิจต้องสู้...ฝ่าด่านค่าครองชีพสูง

คะแนนเฉลี่ย

            จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะดีเซลซึ่งล่าสุดทะลุลิตรละ 30 บาทไปแล้วตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 ตามการทยอยลดความช่วยเหลือของภาครัฐ  ซึ่งหากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังยืนสูงต่อ ต้นทุนของผู้ประกอบการย่อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าครองชีพและกำลังซื้อของผู้บริโภคได้รับผลกระทบตามมาจากการทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าหลายรายการในระยะข้างหน้า โดยในภาวะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้อาจไม่ต่างจากเดิมมากนัก ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้จ่ายอย่างระมัดระวังหรือประหยัดมากขึ้น และส่งผลย้อนกลับมายังยอดขายของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่น่าจะทำยอดขายได้บ้าง ประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภทต่อไปนี้  1) สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็น  แต่ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 2)  สินค้าที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน รถยนต์ไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์  3) สินค้ามือสอง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไอที รถยนต์และบ้าน  


          ทั้งนี้ ปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจข้างต้นอาจพอทำยอดขายได้ น่าจะมาจากการยอมลดมาร์จิ้นหรือยอมขาดทุนบ้างเพื่อให้มียอดขายมาหล่อเลี้ยงกิจการ ซึ่งวิธีการนี้ก็อาจเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการได้เช่นกัน โดยเมื่อมองให้ลึกลงไป การได้มาซึ่งยอดขายของแต่ละธุรกิจ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของแต่ละกิจการและสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการขาย ทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ และการแข่งขันในตลาด   ซึ่งในระยะข้างหน้า ยังคงมีความท้าทายมากมายรออยู่ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยยังมีความเปราะบางสูงจากการระบาดของโควิด ผลพวงจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ไปจนถึงต้นทุนธุรกิจในส่วนอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest