Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 กันยายน 2564

Econ Digest

การประชุม 29 ก.ย. 64 คาด...กนง. คงดอกเบี้ยที่ 0.5% หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มดีขึ้น

คะแนนเฉลี่ย


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 29 ก.ย. นี้  แรงกดดันในการพิจารณาลดดอกเบี้ยนโยบายจะลดลง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศได้ผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง ดังนั้นคาดว่ากนง. น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% โดยในส่วนของการแถลงประมาณการเศรษฐกิจ น่าจะยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 ไว้ที่ราว 0.7% ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ในรายงาน กนง. เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถานการณ์พลิกกลับมาเกิดการระบาดระลอกใหม่และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ กนง. อาจนำมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม แม้การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอาจจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจผ่านต้นทุนการเงินที่ปรับลดลง แต่การปรับลดดอกเบี้ยในจังหวะที่ธนาคารกลางต่างๆ หลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่มส่งสัญญาณถอนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระยะอันใกล้ จะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการปรับลดในจังหวะที่ธนาคารกลางหลักทั่วโลกยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย กล่าวคือ การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายสวนทางกับตลาดโลกจะเป็นการตอกย้ำถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอาจกระตุ้นให้เกิดเงินทุนไหลออกจากไทย สร้างความผันผวนให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงกว่าเดิมจากที่มีทิศทางอ่อนค่าอยู่แล้ว ท่ามกลางแนวโน้มแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากเฟดส่งสัญญาณลดวงเงิน QE ดังนั้น หากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มมีความเป็นไปได้สูงขึ้น ธปท. คงต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบต่างๆ อย่างระมัดระวัง  อย่างไรก็ตาม ธปท. น่าจะยังคงมุ่งเน้นการใช้มาตรการที่ตรงจุดเพื่อลดภาระหนี้สินของภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง มากกว่าการใช้มาตรการทั่วไปอย่างการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งธปท. คงจะคอยติดตามสถานการณ์หนี้ รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางในการออกมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest