Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 มีนาคม 2563

Econ Digest

กนง. มีมติคงดอกเบี้ยที่ 0.75% “ธปท. ปรับลด GDP ปี 63 ลงมาที่ -5.3% และส่งสัญญาณกังวลมากขึ้น “คาด... มีโอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม”

            คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.75% ในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยเสียงข้างน้อยของสมาชิก กนง. ต้องการให้มีการปรับลดดอกเบี้ยลงอีกเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงรุนแรงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

             อย่างไรก็ดี ธปท. ยอมรับว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มหดตัวอย่างมาก และได้ปรับลดประมาณจีดีพีปี 2563 ลงมาที่ -5.3%  ซึ่งนับเป็นภาวะทรุดตัวที่หนักที่สุดของเศรษฐกิจไทยในรอบ 22 ปี เนื่องจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง การท่องเที่ยว การส่งออก การบริโภคของครัวเรือน และการลงทุนของภาคเอกชน หดตัวลงอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่าที่คาดจากไวรัสโควิด-19

 


                 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ธปท. ส่งสัญญาณที่แสดงความกังวลมากขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า โดยผลกระทบที่หนักสุดจะอยู่ในไตรมาสที่ 2/2563 สะท้อนว่า กนง.ยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม  ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางการเงินและการคลังอื่นๆ ที่ทยอยออกมา เพื่อช่วยประคองทิศทางเศรษฐกิจไทย และเพื่อให้นโยบายการเงินของไทยมีส่วนช่วยเสริมกลไกการทำงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest