Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 สิงหาคม 2566

Econ Digest

แนวโน้ม...ราคาเนื้อหมูในประเทศปี 66

คะแนนเฉลี่ย

        สถานการณ์ราคาขายปลีกเนื้อหมูในประเทศในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ปรับลดลงเฉลี่ยราว 11-14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจาก 3 ปัจจัย ได้แก่

  1. ผลผลิตสุกรในประเทศทยอยฟื้นตัว หลังจากที่ไม่พบการระบาดของ ASF ทำให้คาดว่าปริมาณผลผลิตสุกรในปี 2566 อาจอยู่ที่ระดับ 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.16 ล้านตันในปี 25651  (ขยายตัว 13%YoY) อย่างไรก็ดี จำนวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อน ASF
  2. ทิศทางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในตลาดโลกปรับย่อลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ราคาพุ่งสูงมากเป็นประวัติการณ์จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทั้งนี้ ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกในช่วงฤดูกาลผลิตตุลาคม 2565-กรกฎาคม 2566 ปรับลดลง 27.7%YoY ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ปรับลดลง 13.5%YoY2  จึงช่วยบรรเทาภาระต้นทุนวัตถุดิบที่มีสัดส่วนราว 60-70% ของต้นทุนรวมสำหรับผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อหมู
  3. การนำเข้าสุกรและเนื้อหมูแช่เย็นแช่แข็งของไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ปริมาณนำเข้าหมูมีชีวิตเพิ่มขึ้น 50%YoY เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่เติบโตกว่า 268%YoY ขณะที่ปริมาณนำเข้าเนื้อหมูแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้น 14%YoY เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่เติบโตกว่า 864% แต่หากคิดเป็นสัดส่วนต่อปริมาณผลผลิตในประเทศแล้ว ปริมาณนำเข้าดังกล่าวก็ยังนับว่าน้อยมากหรือไม่ถึง 1% ทั้งในปี 2565 และช่วงครึ่งแรกปีนี้ อย่างไรก็ตาม จากข่าวได้ระบุถึงการลักลอบนำเข้าเนื้อหมู ซึ่งแม้จะไม่สามารถนับปริมาณได้อย่างชัดเจน แต่ก็น่าจะสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการในธุรกิจ และมีผลต่อราคาหมูในประเทศเช่นกัน

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2566 ราคาขายปลีกเนื้อหมูในประเทศน่าจะทรงตัวใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรก ทำให้ราคาทั้งปี 2566 แม้จะย่อลงจากปีก่อน แต่ก็จะสูงกว่าก่อนเกิดโรค ASF โดยคาดว่า ในปี 2566 ราคาขายปลีกเนื้อหมูชำแหละส่วนสามชั้นน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 200-205 บาท/กก. ราคาขายปลีกเนื้อหมูชำแหละส่วนสะโพกน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 160-165 บาท/กก. ราคาขายปลีกเนื้อหมูชำแหละส่วนเนื้อสันในน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 185-190 บาท/กก. ในระยะต่อไป ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศแปรปรวนที่กระทบราคาอาหารสัตว์ในตลาดโลกให้ยังคงผันผวนในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการจัดการฟาร์มและการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่ปรับตัวสูง อาจทำให้ราคาขายปลีกเนื้อหมูในประเทศขยับสูงขึ้นอีกตามต้นทุนการผลิต  1 ประมาณการโดย สศก.
  2 ข้อมูลจาก USDA ระบุว่า ราคาถั่วเหลืองของบราซิล ในฤดูกาลผลิตช่วงเดือนตุลาคม 2565- กรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 1,112 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน เมื่อเทียบกับช่วงตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 ที่ 1,538 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ขณะที่ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกอยู่ที่ 8.24 บาท/กก. เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนที่ 9.53 บาท/กก.

 


Click
 ชมคลิป แนวโน้ม...ราคาเนื้อหมูในประเทศปี 66

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest