Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 พฤษภาคม 2565

Econ Digest

1 พ.ค. 65 เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญของไทย...จัดใหญ่หนุนตลาดท่องเที่ยว

คะแนนเฉลี่ย

​      ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผ่อนคลายเงื่อนไขสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศค่อนข้างมาก  โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65  ทางการไทยยังได้ผ่อนคลายเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบไม่ต้องตรวจ RT-PCR  พร้อมกับปรับลดวงเงินประกันภัยสำหรับชาวต่างชาติทุกกลุ่ม จากเดิม 20,000 เหลือ10,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ตลอดจนเปิดจุดผ่านแดนถาวร 31 ด่าน ใน 17 จังหวัด เพื่อเปิดรับการเดินทางท่องเที่ยวทางบก ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า มาตรการดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว และกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 65 ให้กลับมาสดใสขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าครึ่งหลังปี 65 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะค่อยๆ เร่งตัวขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูกาลเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากหลายชาติ  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว   ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเดินทางต่างประเทศของประเทศต้นทาง โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน ประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นจากปัญหาราคาพลังงานและเงินเฟ้อทั่วโลก   


    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 65 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย น่าจะอยู่ที่ราว 4 ล้านคน โดยหากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่รุนแรง นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะยังเป็นตลาดสำคัญในปีนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจมีจำนวนมากกว่าที่คาดหากปัจจัยแวดล้อมตลาดมีภาพบวกชัดเจนขึ้น  สำหรับในมุมของผู้ประกอบการ ยังมีโจทย์ทางธุรกิจหลังการเปิดประเทศที่ต้องพิจารณา  เนื่องจากเทรนด์การท่องเที่ยวหลังโควิดเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทางที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำ  วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยวมีความหลากหลาย เน้นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ปลอดภัยจากโควิดและสร้างประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจึงควรปรับผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   นอกเหนือจากการรักษามาตรฐานความปลอดภัยจากโควิดภายใต้สถานการณ์การระบาดที่ยังไม่คลี่คลาย  

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest