Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 มีนาคม 2564

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย (8 มีนาคม 64)

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดอีกครั้ง โดยหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ้นช่วงต้น-กลางสัปดาห์ โดยมีปัจจัยหนุนจากการย่อตัวลงของบอนด์ยีลด์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังเริ่มมีการกระจายวัคซีนต้านโควิด 19 ในประเทศ หุ้นไทยย่อตัวลงช่วงสั้นๆ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งกลับมากังวลเรื่องทิศทางบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ แต่หุ้นไทยดีดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ สวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและพลังงาน

สัปดาห์ที่ 8-12 มี.. 2564 KSecurities คาดแนวรับที่ 1,525 และ 1,510 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,550 และ 1,560 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ สถานการณ์โควิด 19  รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ​

​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest