Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 พฤษภาคม 2563

Econ Digest

คาด...เศรษฐกิจไทยปี 63 หดตัวราว 5.0% เน้นตลาดในประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

​            เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2563 หดตัว 1.8% YoY จากปัจจัยลบหลายอย่าง ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ทำให้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแทบทุกตัวหดตัวลง ยกเว้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังขยายตัวได้ 3.0% YOY ซึ่งก็เป็นผลของปัจจัยชั่วคราวจากการซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนประกาศล็อกดาวน์ ในขณะที่ทั้งปี 2563 ภาพรวมการใช้จ่ายครัวเรือนคาดว่าจะหดตัวที่ -1.5% ท่ามกลางการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานประกอบการหยุดชั่วคราวในช่วงเดือนเม.ย. และธุรกิจทยอยปิดกิจการ ทำให้กำลังซื้อและบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยลดลง โดยเฉพาะสินค้าคงทน

              แม้ว่าการแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงในไตรมาส 2/2563 และไม่มีการแพร่ระบาดซ้ำ แต่เศรษฐกิจไทยจะยังไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้เร็ว เนื่องจาก แนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการรักษาระยะห่างโดยเฉพาะในภาคบริการทำให้ธุรกิจมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายรับถูกจำกัดด้วยกำลังซื้อและเงื่อนไขการรักษาระยะห่าง อีกทั้ง การแพร่ระบาดในต่างประเทศยังทำให้เศรษฐกิจไทยต้องหันกลับมาพึ่งพิงตลาดในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมาตรการภาครัฐที่กำลังดำเนินการอยู่จะช่วยประคับประคองการดำรงชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรกจะหดตัวลึกกว่าการหดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในไตรมาสที่ 2 จะหดตัวลึกที่สุดราว -10% ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563 หดตัวราว -5.0% ทั้งนี้ หากไม่มีการระบาดรุนแรงอีกระลอก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเทียบไตรมาสต่อไตรมาสในช่วงครึ่งปีหลังอาจเป็นบวกได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่กลับมาเป็นปกติ ดังนั้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าอาจยังคงติดลบอยู่เล็กน้อย
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest