Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 มกราคม 2566

Econ Digest

ส่งออกไทย ปี 2565 ขยายตัว 5.5% ขณะที่ปี 2566 คาดหดตัวที่ -0.5% แม้ได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศจีน

คะแนนเฉลี่ย
  • การส่งออกไทยเดือนธันวาคม 2565 หดตัวลึกที่ -14.6%(YoY) โดยหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้การส่งออกไทยปี 2565 เติบโตที่ 5.5%(YoY) โดยการส่งออกไปจีนหดตัวถึง -7.7% ตอกย้ำการอ่อนแรงของคู่ค้าสำคัญในปีที่ผ่านมา 
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้การเปิดประเทศจีนที่เร็วกว่าคาดจะทำให้เศรษฐกิจและกำลังซื้อของจีนฟื้นกลับมาและจะเป็นแรงส่งให้การส่งออกไทยไปจีนคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ในปี 2566 แต่ภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทิศทางการแข็งค่าของเงินบาท อย่างน้อยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 และฐานการส่งออกในปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับสูง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2566 หดตัวที่ -0.5%

 


Click
 ชมคลิป ส่งออกไทย ปี 2565 ขยายตัว 5.5% ขณะที่ปี 2566 คาดหดตัวที่ -0.5% แม้ได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศจีน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น