Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 เมษายน 2566

Econ Digest

โอกาสส่งออก “ไก่ไทย” หลังไข้หวัดนก...ฉุดผลผลิตคู่ค้า

คะแนนเฉลี่ย

        ในปี 2566 ผลิตภัณฑ์ไก่ อาจเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารของไทยที่ยังเติบโตได้ เนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดนกในปีนี้ พบการระบาดอย่างหนักในบางประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น รวมถึงมีการแพร่ระบาดไปในเขตอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและฟาร์มเพาะเลี้ยงในแถบทวีปอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น เช่น ชิลี อาร์เจนตินา ที่ถูกพบการระบาดเป็นครั้งแรก  จึงเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจการผลิตไก่ให้ลดลงมากกว่าปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยการฟื้นตัวของกำลังการผลิตไก่หลังจัดการปัญหาการระบาดได้แล้วที่น่าจะใช้เวลาไม่นาน ขณะที่ประเทศบราซิล และไทย ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่รายสำคัญของโลก  ยังไม่พบสถานการณ์ไข้หวัดนก  ดังนั้นอานิสงส์ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยคงมี แต่น่าจะไม่มากท่ามกลางเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยปี 2566 อาจอยู่ที่ 4.18-4.26 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 2.5%-4.5% ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่สูง ประกอบกับเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่าง ญี่ปุ่นและอังกฤษ มีแนวโน้มชะลอตัว

        อย่างไรกีดี ด้วยแรงซื้อที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในกลุ่มไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากจีนจากการเปิดประเทศ รวมถึงการเปิดตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าไก่ไทยผ่านการเจรจาทางการค้าและการให้การรับรองโรงงานในไทย เช่น เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนความต้องการสินค้าไก่ที่มากขึ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอ อาทิ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ อาจผลักดันให้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไก่ไทยในปีนี้ยังเติบโตในแดนบวกได้ แต่ความท้าทายของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยคือ การแข่งขันด้านราคาในตลาดคู่ค้ามีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น โจทย์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการจึงอยู่ที่การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ควบคู่กับการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 


Click
 ชมคลิป โอกาสส่งออก “ไก่ไทย” หลังไข้หวัดนก...ฉุดผลผลิตคู่ค้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น