Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มีนาคม 2564

Econ Digest

ตลาดรถยนต์โลกฟื้น กระแส 5G บูม หนุนธุรกิจ Chip Packaging

คะแนนเฉลี่ย

            การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งแก่องค์กรธุรกิจและผู้บริโภค ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานในธุรกิจและชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่าน สู่เทคโนโลยีใหม่ ทั้งเทคโนโลยี 5G และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งผลให้ความต้องการชิป (Chip) หรือวงจรรวม (IC) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในสินค้าเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการชิป ยังได้แรงหนุนจาก การฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก ที่เร็วกว่าคาดการณ์ โดยเฉพาะตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งใช้ชิปเป็นส่วนประกอบมากกว่ารถยนต์แบบเดิมถึง 92%

            จากแนวโน้มการเติบโตของสินค้าเทคโนโลยี และความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจ OSAT หรือธุรกิจรับจ้างเข้าแพ็กเกจและทดสอบชิป เนื่องจากผู้ผลิตชิป มักจะเอาท์ซอร์ซการประกอบและทดสอบชิป ให้กับผู้ประกอบการ OSAT เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ รวมถึงลดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าแพ็กเกจชิปของตน จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการธุรกิจ OSAT ในไทย ซึ่งสามารถครองส่วนแบ่งในตลาดโลกราว 7.5%  อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก ในปีที่ผ่านมา

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2564 ภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยด้านกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก จะเป็นแรงหนุนให้ตลาด OSAT ไทยโดยรวม เติบโตเร่งตัวขึ้นราว 5.2% หรือมีมูลค่าประมาณ 2,478 ล้านดอลลาร์ฯ สาเหตุที่ตลาด OSAT ไทย สามารถเติบโตในลักษณะที่เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการ OSAT ไทย มักวางกลยุทธ์ มุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็ว อย่างกลุ่มเทเลคอมและรถยนต์เป็นหลัก ประกอบกับผู้ผลิตชิปสมาร์ทโฟน ได้ทยอยโยกออร์เดอร์จากมาเลเซียมายังไทย เพื่อสร้างความต่อเนื่องด้านธุรกิจ จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซีย ก็ล้วนมีผลให้ตลาด OSAT ไทยเร่งตัวขึ้นได้ในปีนี้

               ​มองไปในระยะข้างหน้า ธุรกิจ OSAT ไทยน่าจะมีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ดี กลุ่มสินค้าชิปที่ไทยเชี่ยวชาญในการเข้าแพ็กเกจ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในชิประดับกลาง อาทิ เซ็นเซอร์ และชิปควบคุม ที่ถูกออกแบบให้ตัดสินใจทำงานเฉพาะอย่าง ขณะที่ ชิประดับสูงอย่างชิปประมวลผลช่วยการขับขี่ในรถยนต์ ผู้ประกอบการไทยยังไม่มีเทคโนโลยีในการเข้าแพ็กเกจชิปดังกล่าว ดังนั้น  เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้นในอนาคต การยกระดับเทคโนโลยีการเข้าแพ็กเกจยังคงเป็นโจทย์สำคัญ ที่ต้องพิจารณาและได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest