Display mode (Doesn't show in master page preview)

Econ Digest

21 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก เสี่ยงขาดน้ำ

นับแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีการประเมินกันว่าจะมีความรุนแรงมากเป็นอันดับสองในรอบ 40 ปี โดยมีปริมาณน้ำสำรองที่ใช้การได้ทั้งประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2563 เพียง 26,666 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงกว่าร้อยละ 30 จากฤดูแล้งปี 2562 และมีโอกาสที่สถานการณ์จะทวี... อ่านต่อ

20 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

ธุรกิจจัดงานวิ่งปี 63 คาด...เม็ดเงินหมุนเวียน 1,700 ล้านบาท

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จำนวนงานวิ่งที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับนักวิ่งที่เข้าร่วม มีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยทะลุ 1,000 รายการเป็นครั้งแรกในปี 2561 และในปี 2562 มีถึง 1,872 รายการทั่วประเทศไทยการเพิ่มขึ้นของงานวิ่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการจัดในต่างจังหวัดที่ปัจจุบันกระจายไปครอบคลุมเกือบครบทุกจังหวัด ขณะที่ง... อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

COVID-19 กระทบหนักตลาดรถยนต์ไทยยอดขายลด

ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน เป็นปัจจัยที่คุกคามอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ มากกว่าเมื่อครั้งเกิดการระบาดของโรคซาร์เมื่อ 17 ปีก่อน เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่าในอดีตมาก ส่งผลให้บรรยากาศการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในจีนและประเทศคู่... อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

โลกชะลอ ภัยแล้ง โควิด ทำพิษ GDP ไตรมาส 1 ไม่โต

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ GDP ไตรมาส 4/2562 ขยายตัวต่ำกว่าประเมิน และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.4% ... อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

5G พร้อมไหม?

ไทยเพิ่งจบการประมูลคลื่น 5G ไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรคมนาคมสื่อสารไร้สาย 5G ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมน่าจะเริ่มเปิดให้บริการ 5G ได้ในบางพื้นที่ภายในกลางปี 2563 นี้ อย่างไรก็ดี ผู้ประก... อ่านต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ร่วงต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ปรับตัวลดลงจาก 42.4 ในเดือนธ.ค. 2562 มาอยู่ที่ 40.6 ในเดือนม.ค. 2563 นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 72 เดือน จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะรายได้และการมีงานทำ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเรื่อง... อ่านต่อ

13 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

ศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยานอู่ตะเภา เฟส1

ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีแนวโน้มการเติบโตของเครื่องบินในภูมิภาคและความต้องการซ่อมบำรุงอากาศยานในปริมาณสูงในอนาคต โดยจากสถานการณ์ล่าสุดคาดว่าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาของไทยจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมกันได้ในช่วงกลางปี 2563 และเริ่มให้บริการเฟสแรกในปี 2566... อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

โคโรนาไวรัสระบาดในจีน กระทบถึงเศรษฐกิจอาเซียน 2.4-3.4 พันล้านดอลลาร์ฯ

เศรษฐกิจอาเซียนและจีนมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน และด้วยความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและอาเซียนมีความแนบแน่นขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีน อาจเป็นปัจจัยซ้ำเติมให้เศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวในระดับค่... อ่านต่อ

11 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

คนไทยปรับ...รับมือโคโรนา มีผลต่อธุรกิจอย่างไร?

จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ราว 66% จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,200 คน มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และ 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองมากขึ้นในช่วงเวลานี้... อ่านต่อ

7 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

“โคโรนา” ฉุด! การผลิตไทย อาจสูญเสียแตะ 6,000 ล้านดอลลาร์ฯ

การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019 n-CoV) ส่งผลให้ทางการจีนใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อสกัดการแพร่ระบาด อาทิ การปิดเมืองและการหยุดกิจการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทบความต้องการสินค้านำเข้าจากไทยในปี 2563 และยิ่งซ้ำเติมการส่งออกของไทยที่อ่อนแรงจากผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน... อ่านต่อ

7 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

แบงก์...ลดดอกเบี้ยกู้ สู้โคโรนาไวรัส

หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 5 ก.พ. 2563 มีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาที่ 1.00% อันเป็นระดับต่ำสุดในประวัติการณ์และธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ได้นำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MLR ตาม... อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

วิกฤติภัยแล้ง ปี 63 ส่อ...รุนแรง ยาวนานขึ้น

สถานการณ์ภัยแล้งในฤดูกาลปี 2563 (ม.ค.-เม.ย. 2563) เกิดขึ้นเร็วกว่าปีก่อน และส่อเค้าความรุนแรง ยาวนานมากขึ้น จากปริมาณน้ำในเขื่อน ณ 16 ม.ค. 2563 ที่ลดลง 33.1% (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงในแทบทุกภาคของประเทศ และยังเป็นระดับที่วิกฤติกว่าปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งรุนแรงอีกด้วย ... อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

โคโรนาไวรัส ฉุดธุรกิจสายการบิน คาดสูญเสียรายได้ 8,000 –11,000 ล้านบาท

หลังจากไทยเปิดเสรีน่านฟ้า สายการบินหน้าใหม่ได้เข้ามาในตลาดไทยมากขึ้น ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรง จนธุรกิจสายการบินต้องเผชิญโจทย์ท้าทายจากการแข่งขันตัดราคาอย่างหนัก แต่ความต้องการเดินทางโดยเครื่องบินที่เติบโตอย่างรวดเร็วยังเป็นปัจจัยหนุน ทำให้มูลค่าตลาดของธุรกิจสายการบินยังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม ใน... อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

คาด กนง. ปรับลดดอกเบี้ยฯ อย่างน้อย 0.25% หลังโคโรนาระบาด กระทบรายได้ท่องเที่ยวต้นปีหาย 8 หมื่นล้าน

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 ยังเผชิญความเสี่ยงในระดับสูง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพราะสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงและยาวนาน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในจีน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจจีนน่าจะได้รับผลกระทบจนขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมิน ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงในช่วงนี้... อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

สิ่งที่เกิดขึ้น กับธุรกิจ หลัง...งดใช้ถุงพลาสติก

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ไทยเริ่มมีการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้กรอบการดำเนินงานของแผนจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561–2573 โดยกรมควบคุมมลพิษ เบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จะทำให้ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วดังกล่าวลดลงอย่างมาก กระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมถุงพลาสติก และเกิดโอกาสของธุรกิ... อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

เศรษฐกิจจีน ปี 62 โตต่ำสุดรอบ 29 ปี

จบปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ 6.1% แม้ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำสุดในรอบ 29 ปี แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของทางการจีน โดยเศรษฐกิจจีนได้แรงหนุนจากไตรมาส 4/2562 ที่ดีขึ้นจากการส่งออกที่พลิกกลับมาขยายตัวได้ 1.9% (เฉพาะเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นถึง 7.6%) อันเป็นผลจากข่าวดีเรื่องข้อตกลงทางการค้าระ... อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

โคโรน่า...กระทบ เศรษฐกิจคู่ค้า ซ้ำเติม...ส่งออกรถยนต์ไทย ปี 63 หดตัว

ปี 2563 อาจเป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับการส่งออกรถยนต์ของไทย นอกจากปัจจัยเสี่ยงเดิม ได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมอยู่แล้ว ในต้นปีนี้ยังเติมปัจจัยเสี่ยงใหม่จากการระบาดของโคโรนาไวรัส ... ... อ่านต่อ

31 มกราคม 2563

Econ Digest

โคโรน่า ระบาด 1 เดือน ทำเศรษฐกิจจีนเสียหายเท่าไหร่?

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง นำมาซึ่งการใช้มาตรการสูงสุดของทางการจีนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ทั้งการระงับการสัญจรเข้าออกเมืองและการคมนาคมขนส่งในเมือง การระงับการดำเนินธุรกิจและจัดการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีน การสั่... อ่านต่อ

30 มกราคม 2563

Econ Digest

จะทำอย่างไร? กับปัญหาขยะแผงโซลาร์

นับแต่ปี 2545 ไทยเริ่มมีการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากการสนับสนุนของภาครัฐและรวมไปถึงภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ แม้ว่าพลังงานดังกล่าวจะนับได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็คงมีประเด็นปัญหาเรื่องการกำจัดซากขยะแผงโซลาร์หลังหมดอายุการใช้งา... อ่านต่อ

29 มกราคม 2563

Econ Digest

คาด รพ.เอกชน ปี 63 โตชะลอที่ 3-6% จากการแข่งขันที่รุนแรง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2563 ภาพรวมกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะโตชะลอลง 3-6% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากการแข่งขันที่รุนแรงโดยจำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นแต่คนไข้ที่มีศักยภาพกลับไม่เพิ่มตาม จึงกดดันต่อการเติบโตของรายได้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายยังมีต่อเนื่องจากการปรับตัว... อ่านต่อ

29 มกราคม 2563

Econ Digest

คาด...ไตรมาส 1/2563 เฟดคงดอกเบี้ย แต่น่าจะปรับลดอีก...ก่อนเลือกตั้งเดือน พ.ย.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณดีขึ้นสนับสนุนให้เฟดสามารถคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อยในช่วงไตรมาส 1/2563 อย่างไรก็ดี แม้ว่าสหรัฐฯ และจีนจะลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก แต่ข้อตกลงดังกล่าวคงไม่ช่วยให้ภาคการผลิตสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในข้อตกลงนี้ สหรัฐฯ ลดอัตราภาษ... อ่านต่อ

28 มกราคม 2563

Econ Digest

ส่งออกไทยปี 62 หดตัว 2.65% คาด...ปีนี้ลบต่อเนื่อง ความเสี่ยงหลักยังอยู่ที่ค่าเงินบาท และ เศรษฐกิจโลก

มูลค่ารวมการส่งออกสินค้าไทยปี 2562 อยู่ที่ 246,244.5 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 2.65% เทียบกับปี 2561 ขณะที่มูลค่ารวมการนำเข้าสินค้าไทยปี 2562 อยู่ที่ 236,639.9 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 4.66% เทียบกับปี 2561 ทำให้ไทยเกินดุลการค้าระหว่างประเทศ 9,604.6 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นการเกินดุลการค้าติดต่อกันปีที่ 5 ของไทย... อ่านต่อ

27 มกราคม 2563

Econ Digest

โคโรนาไวรัส! ต้องติดตามสถานการณ์...อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ 2019 Novel Coronavirus (n-CoV)หรือ โคโรนาไวรัส ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทางการจีนต้องสั่งปิดระบบการคมนาคมเข้า-ออกเมืองอู่ฮั่น และอีกหลายเมือง เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค เมื่อ 23 มกราคม 2563 ก่อนวันหยุดเทศกาลตรุษจีนเพียง 1 วันนั้น ... อ่านต่อ

27 มกราคม 2563

Econ Digest

หนี้ครัวเรือนไทยปี 63... อาจแตะ 80% ต่อ GDP

หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยับขึ้นมาที่ 79.1% ต่อจีดีพีในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี โดยสัญญาณหนี้ครัวเรือนสูงจากข้อมูลระดับภาพรวมทั้งประเทศ สอดคล้องกับผลสำรวจสถานการณ์หนี้สินและเงินออมของค... อ่านต่อ

24 มกราคม 2563

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI เป็นบวก พบ...ครัวเรือนไทยคลายกังวล กับรายได้และการมีงานทำ

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือนธ.ค. 2562 อยู่ที่ระดับ 42.4 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 42.0 ในเดือนพ.ย. 2562 โดยครัวเรือนมีความกังวลลดลงในเรื่องรายได้และการมีงานทำ... อ่านต่อ

23 มกราคม 2563

Econ Digest

ฝุ่น PM 2.5 กระทบเศรษฐกิจเท่าไหร่?

จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งจากที่ภาครัฐได้ออกมาตรการที่เป็นรูปธรรม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ... อ่านต่อ

22 มกราคม 2563

Econ Digest

ธุรกิจเศรษฐกิจกระแสใหม่ของจีน ส่อ...ผิดนัดชำระหนี้!

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2562 ตลาดการเงินของจีนกลับมามีประเด็นอีกครั้งจากข่าวการผิดนัดชำระหนี้ของภาคเอกชนจีนในตลาดสารหนี้ที่มูลค่าการผิดนัดชำระหนี้ตามมูลค่าหน้าตั๋วหรือ Face value ของตราสารหนี้ภาคเอกชนภายในประเทศทั้งปี 2562 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 1.34 แสนล้านหยวน (ราว 5.8 แสนล้านบาท)... อ่านต่อ

21 มกราคม 2563

Econ Digest

นักท่องเที่ยวจีน หนุนเทศกาลตรุษจีน...คึกคัก

ช่วงตรุษจีนเป็นช่วงที่ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคี... อ่านต่อ

20 มกราคม 2563

Econ Digest

ตรุษจีนปีนี้...ใช้จ่ายประหยัด

เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญเป็นลำดับ 1 ในบรรดาเทศกาลทั้งหมด ในปี 2563 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลตรุษจีน พบว่าอยู่ที่ประมาณ 13,150 ล้านบาท หดตัวราว 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากกำลังซื้อที่ชะลอตัว โดยค่าใช้จ่ายที่หดตัวสูง ได้แก่ ... อ่านต่อ

17 มกราคม 2563

Econ Digest

ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-จีนเฟส 1 คลี่คลายความตึงเครียด หรือแค่เกมส์การเมืองสหรัฐฯ?

ในที่สุดสหรัฐฯ กับจีนก็ลงนามความตกลงทางการค้าเฟส 1 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ท่ามกลางคาดหวังว่าจะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดลงได้ แต่ในความเป็นจริง ทั้งสหรัฐฯ และจีนยังต้องแบกรับผลกระทบต่าง ๆ ไว้อย่างมาก โดยเฉพาะการปรับลดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฯ นั้น เป็นการลดภาษีแค่บางส่วนเท่าน... อ่านต่อ

16 มกราคม 2563

Econ Digest

โลจิสติกส์...E Fulfillment รูปแบบใหม่ พลิกโฉมธุรกิจคลังสินค้าไทย

ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับ E Fulfillment คือคลังสินค้าออนไลน์ที่ให้บริการจัดเก็บ ค้นหา บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้า ซึ่งเหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ โดยแต่เดิมบริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่ได้ให้บริการโลจิสติกส์ E Fulfillment และลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคในไทยมาก่อน แต่ปัจจุบัน E ... อ่านต่อ

15 มกราคม 2563

Econ Digest

สหรัฐฯถอดจีน จากรายชื่อประเทศบิดเบือนค่าเงิน...ก่อนจะลงนามดีลการค้าเฟสแรก

สหรัฐฯ ถอดจีนออกจากประเทศที่บิดเบือนค่าเงิน หรือ Currency Manipulator ไม่กี่วันก่อนกำหนดวันลงนามดีลการค้าเฟสแรกกับจีน อย่างไรก็ดี จีนยังคงติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิด หรือ Monitoring List เช่นเดียวกับอีก 9 ประเทศในรายงานเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ... อ่านต่อ

14 มกราคม 2563

Econ Digest

“กัญชา” จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทย ได้หรือไม่?

ตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากกระแสสังคมโลก รวมทั้งในประเทศไทยได้มีการพูดถึงเรื่องการปลดล็อคให้มีการนำพืชกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันประเทศที่กัญชาได้รับการรับรองอย่างถูกกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประเทศที่รับรองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ 33 ประเทศ 2) ประเทศรับรองกัญชาเพื่อสันทนาการ 6 ... อ่านต่อ

13 มกราคม 2563

Econ Digest

รัฐฯเล็งเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่าไหร่ดี?

มีความเป็นไปได้ว่า ปี 2563 กรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำพิกัดภาษีและอัตราภาษี หลังจากนั้นจะออกเป็นกฎกระทรวงเสนอ รมว.คลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ ก่อนที่จะประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป... อ่านต่อ

10 มกราคม 2563

Econ Digest

"อาหารพร้อมทาน” ปี 63 แม้ยังโตโดดเด่นกว่าตลาดรวม

ช่วงที่ผ่านมา ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพร้อมทานยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานจะอยู่ที่ 20,200-20,500 ล้านบาท โต 3.0-5.0% (YoY) จากความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้า ในขณะที่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอาจโตเพียง... อ่านต่อ

9 มกราคม 2563

Econ Digest

ธุรกิจร้านอาหาร ปี 63 รายกลาง รายเล็ก และร้านอาหารข้างทาง...เตรียม เจอโจทย์ใหญ่!

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของไทย มีมูลค่าหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4.7% ของ GDP ภาคบริการ โดยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตัวจากการลงทุนของผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ สำหรับปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าธุรกิจ... อ่านต่อ

8 มกราคม 2563

Econ Digest

สหรัฐฯ-อิหร่าน เปิดโจทย์ใหม่รัฐบาลไทย ราคาน้ำมันดิบพุ่ง กระทบเงินเฟ้อไทย

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ยกระดับสูงขึ้น หลังการลอบสังหารนายพลกัสเซ็ม โซไลมานี ของอิหร่านในวันที่ 3 ม.ค. 2563 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2563 สูงขึ้น 7% แตะระดับ 70.5 เทียบกับสิ้นปี 2562 ที่ 66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่า สหรัฐฯ และอิหร่... อ่านต่อ

7 มกราคม 2563

Econ Digest

แล้งข้ามปี! กระทบสินค้าเกษตร ต้นฤดูกาลผลิต

แม้ว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (ENSO) จะมีสถานะเป็นกลางจนถึงกลางปี 2563 ทำให้ปริมาณ น้าฝนเฉลี่ยของไทยใกล้เคียงค่าปกติ แต่จากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ต่ำกว่าปีก่อนถึง 47.9% ในปี 2563 ไทยอาจยังเผชิญสภาวะแล้งสะสมต่อเนื่อง ซึ่งมีผ... อ่านต่อ

3 มกราคม 2563

Econ Digest

ทางรอด... ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย จากเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโลก

การมาของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน กล่าวคือ ความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์บางประเภทจะลดลง โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ยังทำให้เกิด "ห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า" ขึ้น ซึ่งแม้จะมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของตลาดในระ... อ่านต่อ

2 มกราคม 2563

Econ Digest

ธุรกิจแบงก์ปี 2563 เตรียมรับโจทย์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของกติกา

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ยังคงต้องเผชิญกับโจทย์ท้าทายรอบด้าน ไล่เรียงจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เติบโตในกรอบจำกัด เกณฑ์การกำกับดูแลของทางการที่มุ่งเน้นดูแลและสร้างความเป็นธรรมต่อลูกค้าทั้งรายย่อยและผู้ประกอบการ ตลอดจนมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จากเงื่อนไขของปัจจัยเหล่านี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า... อ่านต่อ

30 ธันวาคม 2562

Econ Digest

คาด...เทศกาลปีใหม่ 63 ท่องเที่ยวเงินสะพัด 82,200 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวของต่างชาติเที่ยวไทยและไทยเที่ยวไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 น่าจะผ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะบางประเทศ เช่น นักท่องเที่ยวจากเอเชีย โดยเฉพาะ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น แ... อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2562

Econ Digest

FTA อินโดนีเซีย-เกาหลีใต้ จับตา...อุตสาหกรรมรถยนต์และการเกษตรไทย

นานาชาติหันมาให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีมากขึ้น เพื่อบรรเทาสภาวะการค้าโลกค่อนข้างปั่นป่วนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งมีวิสัยทัศน์ดังกล่าวค่อนข้างชัดเจน จะเห็นได้ว่าตลอดปี 2562 ทางการเกาหลีใต้เดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าจนบรรลุออกมาเป็น FTA ได้ถึง 3 ฉบับ ประกอบด้วยฮอ... อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ธปท.ปรับเป้า...เงินเฟ้อ ตามภาวะเศรษฐกิจ ปี 63

ช่วงปลายปีของทุกๆ ปี เป็นช่วงที่จะมีการเปิดเผยเป้าหมายนโยบายการเงินที่จะใช้ในปีถัดไป ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับในปีหน้า ไทยยังใช้การกำหนดเป้าหมายของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นเป้าหมายนโยบายการเงินเช่นเดิม แต่จุดที่จะ... อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2562

Econ Digest

คาดการณ์ เงินเฟ้อ ปี 2563

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2563 น่าจะยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ที่ร้อยละ 0.7 (ช่วงกรอบประมาณการที่ร้อยละ 0.4-0.9) ท่ามกลางความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยปัจจัยที่เป็นแรงหนุนอัตราเงินเฟ้อมาจาก (1) ราคาอาหารสดที่มีแนวโน้มปรับตัวสู... อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2562

Econ Digest

การค้าโลกทรุด ฉุดส่งออกไทย พ.ย. 62 หดตัวต่อเป็นเดือนที่ 4

เดือนพ.ย. 2562 ไทยส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า 19,657 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ -7.4% YoY และเป็นการหดตัวมากที่สุดในรอบ 43 เดือน ทำให้การส่งออกสินค้าไทยรวม 11 เดือนแรก ปี 2562 หดตัวมากขึ้นมาอยู่ที่ -2.8% YoY โดยการส่งออกในเดือนพ.ย. 2562 หดตัวในเกือบทุกตลาดหลัก ตอกย้ำภาพการชะ... อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2562

Econ Digest

“Limited Trade Deal”สหรัฐฯ-จีน หนทางสู่การยุติสงครามการค้า หรือแค่พักรบชั่วคราว

สหรัฐฯ-จีน เตรียมลงนามความตกลงการค้าแบบจำกัดขอบข่ายในต้นเดือน ม.ค.2563 รายละเอียดประกอบด้วย ในระยะแรก (Phase 1) ฝั่งสหรัฐฯ เน้นไปที่การปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าที่เก็บกับจีนภายใต้มาตรการปกป้องการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 301 ประกอบด้วย 1) การคงภาษีสินค้า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ ไว้ที่ 25% จากที่เคยจะปรั... อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ปีใหม่ เน้นประหยัด คาด... เงินสะพัด 29,800 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ยอดการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อยู่ที่ราว 29,800 ล้านบาท หดตัว 3.2% จากปีก่อน เนื่องจากประชาชนประหยัดและระวังการใช้จ่ายมากขึ้น กอปรกับได้มีการใช้จ่ายล่วงหน้าจากมาตรการกระตุ้นของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากในช่วงที่เหลือของเทศกาลฯ ภาครัฐแ... อ่านต่อ

23 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 63 ความท้าทายต่อ SME ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

วันที่ 6 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศในปี 2563 อีก 5-6 บาท มาอยู่ในช่วง 313-336 บาทต่อวัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.6% จากปี 2562 โดยมี 9 จังหวัดที่ปรับขึ้น 6 บาทต่อวัน และ 68 จังหวัดปรับขึ้น 5 บาทต่อวัน... อ่านต่อ

19 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ถอด...ทรัมป์?

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองในสหรัฐฯ หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯซึ่งพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากผ่านบทบัญญัติว่าด้วยการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยความผิด 2 ข้อหา คือ 1. การใช้อำนาจในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและประโยชน์ส่วนต... อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ไทยต้องเตรียมรับมือ! “Limited Trade Deal” สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น ต้นแบบเจรจาการค้า...กับประเทศที่อเมริกาฯ ขาดดุล

ความตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อประเทศที่ทำให้สหรัฐฯ เสียเปรียบดุลการค้าในระยะข้างหน้า โดยจะเป็นไปในลักษณะของการต่อรองผลประโยชน์เฉพาะเรื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) ในรูปแบบที่สหรัฐฯ ต้องการ ที่ในครั้งนี้ญี่ป... อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2562

Econ Digest

คาด กนง. "คงดอกเบี้ย" รอดูทิศทางเศรษฐกิจปีหน้า...จับตาแรงขับในประเทศและปัจจัยเสี่ยงนอกประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด กนง. ไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% ในการประชุมรอบสุดท้ายปี 2562 ในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ เพื่อรอประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ แม้ว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาจะชี้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐฯ น่า... อ่านต่อ

17 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ครัวเรือน กังวลกับการมีงานทำในอนาคต

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพครัวเรือนไทยช่วง 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ซึ่งสำรวจในเดือน พ.ย. 2562 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 จากระดับ 43.5 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 42.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 27 เดือน สาเหตุจากครัวเรือนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับรายได้และการมีงานทำขอ... อ่านต่อ

16 ธันวาคม 2562

Econ Digest

ผลการเลือกตั้งอังกฤษ เคลียร์ปม BREXIT ได้จริงหรือ?

ผลการเลือกตั้งอังกฤษในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ชี้ว่านายบอริส จอห์นสัน จะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่อไปพร้อมฐานเสียงในสภาสามัญชนจำนวน 364 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีอำนาจผลักดันให้ผ่านร่างกฎหมาย BREXIT แบบมีข้อตกลง จนสามารถเข้าสู่กระบวนการถอนตัวได้ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 ซึ่งผลการเลือกตั้งทำให้ค่าเงิ... อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2562

Econ Digest

เรื่องของกากกาแฟ Upcycling Product

เรื่องของกากกาแฟ Upcycling Product # Circular Economy... อ่านต่อ

11 ธันวาคม 2562

Econ Digest

“อีโคคาร์และรถยนต์ไฟฟ้า” ความหวัง...ของตลาดรถยนต์ไทยปี 63

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ยอดขายรถยนต์รวมตลอดทั้งปี 2562 หดตัวราว 2.5% จากปี 2561 คิดเป็นจำนวนรถยนต์ 1,015,000 คัน จากปัจจัยกดดันที่สำคัญคือการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของ ธปท. ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา... อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2562

Econ Digest

แนวโน้มธุรกิจ ท่ามกลางโจทย์หินปี 2563

ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารจัดเสวนาเรื่อง “แนวโน้มธุรกิจ ท่ามกลางโจทย์หินปี 2563” โดยปรับลดประมาณการจีดีพีปี 2562 จากเดิมที่ 2.8% มาที่ 2.5% และมองเศรษฐกิจไทยปีหน้าขยายตัว 2.7% ... อ่านต่อ