Display mode (Doesn't show in master page preview)

Econ Digest

21 พฤศจิกายน 2566

Econ Digest

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับมุมมองทั้งปี 2566 ลงมาอยู่ที่ 2.5%

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับมุมมองทั้งปี 2566 ลงมาอยู่ที่ 2.5%... อ่านต่อ