Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 สิงหาคม 2564

Econ Digest

ตลาดอุปกรณ์ผู้สูงวัย...โตรับ Aging Society

คะแนนเฉลี่ย
​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 64 มูลค่าการใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในไทย จะอยู่ที่ 8,000 – 9,000 ล้านบาท คิดเป็น 8-10% ของตลาดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดของไทย ซึ่งสัดส่วนมูลค่าตลาดส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความต้องการใช้งานในธุรกิจ Non-hospital เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เนิร์สซิ่งโฮม และที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด ยังทำให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อต้องการอุปกรณ์มากขึ้นเพื่อพักรักษาตัวที่บ้าน โดยตลาดอุปกรณ์ที่จะได้รับอานิสงส์ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันรักษาเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และ 2) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เช่น เตียง รถเข็น ราวจับช่วยพยุง พื้นกันลื่นลดแรงกระแทก ทางลาด ลิฟต์ยกรถเข็น และอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เซนเซอร์แจ้งเตือนการหกล้ม ทั้งนี้ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า มูลค่าการใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุน่าจะเติบโตเฉลี่ย 7.8% ต่อปี โดยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยน่าจะเติบโตได้มากกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันรักษาเบื้องต้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุและที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ 

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ผลิตในไทยอาจยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในประเทศได้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ยังเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ทำให้ในระยะแรกผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศน่าจะได้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตในประเทศจะต้องยกระดับการผลิตไปสู่อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่อาจยังไม่ซับซ้อนมากนักเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ในระยะข้างหน้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานสินค้า ราคาที่เข้าถึงได้ และการทำตลาด โดยนอกจากการแข่งขันทางด้านราคาแล้ว ยังมีความท้าทายในการแข่งขันกับสินค้านำเข้า ทั้งทางด้านแบรนด์สินค้า ระดับเทคโนโลยี และความสามารถในการทำตลาด ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จุดเด่นของผู้ผลิตในไทยน่าจะอยู่ที่การทำความเข้าใจวิถีชีวิตและความต้องการของผู้สูงอายุในไทย และสร้างความแตกต่างของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยพิจารณาปัจจัยด้านกำลังซื้อ  รูปแบบการขายสินค้า/ให้บริการ การทำตลาดที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดได้ตามแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของไทยScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest