Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กรกฎาคม 2565

Econ Digest

เศรษฐกิจจีนครึ่งปีหลังขยายตัวดีขึ้น คาดทั้งปีโต 3.7-4.2% หลังจากที่มาตรการโควิดเป็นศูนย์กดดันเศรษฐกิจไตรมาส 2/2565 ขยายตัวเพียง 0.4%YoY

คะแนนเฉลี่ย

​มาตรการโควิดเป็นศูนย์กดดันเศรษฐกิจจีนไตรมาส 2/2565 ขยายตัวเพียง 0.4%YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 1.5%YoY โดยช่วงครึ่งปีแรกเติบโตเพียง 2.5% เนื่องจากเดือนมี.ค.-เม.ย. 65 จีนมีการล็อกดาวน์เมืองสำคัญ เช่น เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ชะลอตัวลง ทั้งในส่วนของการผลิตสินค้าและการขนส่งต่าง ๆ แต่หลังจากที่จีนเปิดเมืองในเดือนมิ.ย.65 ตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว สะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการในเดือนมิ.ย.65 ขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจีนปีนี้คาดว่าจะมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ครึ่งปีแรกเติบโตสูงถึง 6.1%YoY


ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก แต่ยังเผชิญความเสี่ยงสำคัญหลายด้าน ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการเงินและการคลังจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือปี 2565 โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 จีนได้ออก 33 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เสียหายจากการปิดเมือง อาทิ การขยายเวลาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การเลื่อนจ่ายประกันสังคมของธุรกิจขนาดเล็ก และการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจำนวนประมาณ 3.45 ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ขณะเดียวกันจีนยังมีช่องว่างในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากระดับเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 3% โดยคาดว่าอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง แม้ว่าทางการจีนจะเข้ามากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์บางส่วนผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR 5 ปีและผ่อนคลายกฎต่าง ๆ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันและความเชื่อมั่นที่ยังไม่กลับมาทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป


กล่าวโดยสรุปเศรษฐกิจจีนปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตลดลงจากที่เคยประเมินไว้ โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.7-4.2% โดยมีปัจจัยหนุนคือมาตรการภาครัฐ ขณะที่ความเสี่ยงสำคัญคือนโยบายโควิดเป็นศูนย์ทีจะยังฉุดรั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ และสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่คลี่คลาย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest