Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 มกราคม 2566

Econ Digest

ภาวะค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันดัชนี KR-ECI ในเดือน ธ.ค.65 อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยจากภาครัฐฯ และภาคการท่องเที่ยวหนุนมุมมองต่อดัชนีในระยะข้างหน้า

คะแนนเฉลี่ย
  • ​ในเดือนธ.ค. 65 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในปัจจุบันลดลงเล็กน้อยที่ 34.7 จาก 35.0 ในเดือนพ.ย.65 โดยครัวเรือนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการครองชีพที่ยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ดัชนี KR-ECI 3 เดือนข้างหน้าปรับขึ้นที่ 37.1 จาก 36.4 ในเดือนพ.ย.65 เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจ้างงาน
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในองค์กรพบว่าร้อยละ 43.1 ระบุไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จ้างงานในองค์กร โดยสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงต้นปี 2565 ก่อนการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของไทย นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุว่า ครัวเรือนยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า ที่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 27.3) รองมากังวลเกี่ยวกับการจ้างงาน/รายได้ และการกลับมาของการแพร่ระบาดของโควิด-19
  • การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย ทั้งแนวโน้มค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากการส่งผ่านราคาของผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค และขีดจำกัดของมาตรการอุดหนุนค่าครองชีพจากภาครัฐ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ผ่านการชะลอตัวลงของภาคการส่งออก อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายผ่านมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวของภาครัฐ เช่น ช้อปดีมีคืน เราเที่ยวด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่

 


Click
 ชมคลิป ภาวะค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันดัชนี KR-ECI ในเดือน ธ.ค.65 อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยจากภาครัฐฯ และภาคการท่องเที่ยวหนุนมุมมองต่อดัชนีในระยะข้างหน้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest