Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 มีนาคม 2564

Econ Digest

ประชุม 24 มี.ค. 2564 คาดกนง. คงดอกเบี้ย 0.50% เน้นมาตรการแก้ปัญหาตรงจุด มากกว่าลดดอกเบี้ย

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ประชุม 24 มี.ค. 2564 กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% หลังภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อดูแลผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองในประเทศไทยเริ่มบรรเทาลง ขณะที่วัคซีนโควิด-19 ได้เข้ามาถึงไทยแล้วจานวน 2 ล็อต และจะทยอยเข้ามาเพิ่มเติม ในขณะที่ทางการคงติดตามสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังมีมาตรการทางการคลังที่ออกมาเพิ่มเติม

ในการประชุมกนง. รอบนี้จะมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ ซึ่งอาจมีการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2564 ลดลงเล็กน้อยจากการประเมินในรอบเดือนธ.ค. จึงยังไม่มีความจำเป็นในการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในระยะอันใกล้นี้ โดยจากประมาณการล่าสุด กนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัว 3.2% ซึ่งยังไม่ได้รวมผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่กนง. อาจมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในการประชุมที่จะถึงนี้ โดยจากปัจจัยบวกที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเพิ่มเติม คาดว่ากนง. น่าจะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงเพียงเล็กน้อย จึงเป็นการสนับสนุนการคาดการณ์การคงดอกเบี้ยนโยบายของกนง. ไว้ที่ 0.5% 

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่อาจออกมาเพิ่มเติม โดยธปท. มีแนวโน้มที่จะเน้นการใช้มาตรการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดมากกว่าการใช้มาตรการทั่วไปอย่างการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นลำดับต้น ๆ และใช้ระยะเวลานานในการฟื้นตัว ดังนั้น คาดว่าธปท. อาจออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุด โดยหนึ่งในมาตรการที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา คือโครงการ “พักทรัพย์พักหนี้” หลักการคือให้ลูกหนี้ตีโอนทรัพย์เพื่อชาระหนี้ที่มีอยู่ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มีสิทธิ์ซื้อคืนในราคาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการหลังมีความชัดเจนมากขึ้น 


ประชุม 24 มี.ค. 2564 คาดกนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และน่าจะมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ใหม่ ซึ่งอาจปรับลดลงเล็กน้อยจากประมาณการเดิมในเดือนธ.ค. 2563​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest