Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 กันยายน 2564

Econ Digest

ขนมไหว้พระจันทร์ปี 64 ยังซบ…หดตัว 5.7%

คะแนนเฉลี่ย

บรรยากาศการจับจ่ายขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ยังไม่ฟื้นตัว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี 2564 อาจมีมูลค่าราว 755 ล้านบาท หดตัว 5.7% จากปี 2563 ที่หดตัว 15.8% จากแรงฉุดด้านปริมาณเป็นหลัก โดยกลุ่มที่เจาะลูกค้าในตลาดแมสซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าราว 60% ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่เปราะบาง ขณะที่กลุ่มที่เจาะลูกค้าพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูงและพิจารณาเรื่องราคาเป็นรอง แม้จะประคองตัวได้แต่ก็เผชิญความท้าทายด้านการแข่งขันที่สูงจากจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และการใช้วัตถุดิบพรีเมียมที่มีราคาสูงขึ้น กอปรกับการพัฒนาดีไซน์บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ก็ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและทำให้ราคาขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้มีแนวโน้มขยับขึ้น โดยจากการสำรวจตลาดของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ราคาขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมียมมีแนวโน้มปรับขึ้นเฉลี่ย 5%-30% ขึ้นกับขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ขนมไหว้พระจันทร์ระดับแมส ส่วนใหญ่ราคาไม่แตกต่างจากปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการพยายามคงราคาไว้เพื่อรักษาฐานลูกค้า และบริหารจัดการต้นทุนส่วนเพิ่มให้ได้มากที่สุด อีกประเด็นที่น่าจับตาคือ การเข้ามาทำตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กในกลุ่มเบเกอรี่ ร้านอาหาร ใช้จุดขายสำคัญในการดึงดูดลูกค้า อาทิ ชื่อเสียงของร้าน ผู้ปรุง/ผู้ผลิต ในระดับที่ไม่ได้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายเดิมมากนัก และยังทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดี เพิ่มทางเลือกของผู้บริโภค สะท้อนการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การรับมือสภาพตลาดที่ไม่เอื้อต่อการจับจ่าย การบริหารต้นทุนการผลิต และวางแผนกำลังการผลิตให้เหมาะสม ยังจำเป็นต่อการประคับประคองยอดขาย ขณะที่การสร้างกิมมิก การสร้างความแตกต่างน่าจดจำ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มผลกำไร ชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน นอกจากนี้ การขยายช่องทางการขาย ร่วมมือกับพันธมิตรในการกระจายสินค้า ตลอดจนขยายเวลาการทำตลาดให้ครอบคลุมหลายเทศกาล ก็จะช่วยสร้างโอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้น


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest