Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤษภาคม 2566

Econ Digest

ราคาหมูหน้าฟาร์ม ปี 66 ปรับลด...กระทบเกษตรกร

คะแนนเฉลี่ย

        ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปี 2566 อาจย่อลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ 88-92 บาทต่อกก.หรือลดลง 7.5-11.5% จากปีก่อนที่ราคาพุ่งสูงไปอยู่ที่ 99.5 บาทต่อกก. โดยเป็นผลจากปัจจัยฉุดด้านอุปทานเป็นหลัก ทั้งการนำเข้าที่น่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค ขณะที่การผลิตสุกรในประเทศของเกษตรกรบางส่วนอาจเพิ่มขึ้นจากปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่บรรเทาลง ทำให้คาดว่าผลผลิตสุกรในประเทศปี 2566 จะอยู่ที่ราว 16.1 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 3.5% (YoY) จากปี 2565 ทั้งนี้ โจทย์ใหญ่ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องเผชิญ คงเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังยืนสูงโดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ ราคาน้ำมันและค่าไฟ ต้นทุนการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันโรค ASF และสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
        สำหรับราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงที่ตลาดก็ปรับลดลงตั้งแต่ต้นปีตามราคาหน้าฟาร์ม และอาจลดลงอีกเล็กน้อยในช่วงที่เหลือของปี โดยคาดว่าราคาขายปลีกหมูเนื้อแดง (สะโพก) เฉลี่ยทั้งปี 2566 อาจอยู่ที่ 160-170 บาทต่อกก. หรือลดลง 7.2-12.6% อย่างไรก็ดี ราคาอาหารที่มีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบน่าจะยังทรงตัวในระดับสูง จากต้นทุนการผลิตอื่นในเมนูอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นที่ยังสูง
        มองไปในช่วงระยะ 2 ปีนี้ คาดว่าราคาสุกรน่าจะยังยืนสูง ตามอุปทานในประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับภาวะปกติที่ไม่มี ASF กอปรกับความเสี่ยงของ ASF, Climate Change และต้นทุนการผลิตสูงที่ยังคงมีอยู่ ทำให้การผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ดังนั้น ในระยะสั้นยังจำเป็นต้องนำเข้าสุกรจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาการขาดแคลนสุกร แต่ขณะเดียวกันก็คงกดดันราคาและซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้มีความยากลำบากมากขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอดสายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในส่วนต้นน้ำที่ควรสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถฟื้นตัวและกลับเข้าสู่ธุรกิจมามีรายได้ที่คุ้มค่าต่อการผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางการคุมเข้มโรค ASF ไม่ให้ระบาดซ้ำก็มีความจำเป็น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตสุกร และป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารของไทย

 


Click
 ชมคลิป ราคาหมูหน้าฟาร์ม ปี 66 ปรับลด...กระทบเกษตรกร

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest