Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กรกฎาคม 2565

Econ Digest

ค่าเงินบาทของไทย เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับภูมิภาค?

คะแนนเฉลี่ย


สถานการณ์เงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ล่าสุดยังคงเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าในกรอบประมาณ 5.0-8.5% (ยกเว้น เงินเยนที่อ่อนค่าลงถึง 15.2%) ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบหลายปีท่ามกลางสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเร็วกว่าธนาคารกลางในฝั่งเอเชีย โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 6 ปีครึ่งที่ 36.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่มองไปยังสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคล้วนอ่อนค่าลงมากในรอบหลายปีเช่นเดียวกัน อาทิ เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 24 ปี เงินเปโซฟิลิปปินส์อ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปีครึ่ง เงินวอนเกาหลีใต้อ่อนค่าสุดในรอบ 13 ปี เงินริงกิตมาเลเซียอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 ปีครึ่ง เงินด่องของเวียดนามอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 ปี และเงินรูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าสุดในรอบ 1 ปี 10 เดือน
การอ่อนค่าของสกุลเงินในเอเชีย นอกจากจะมีผลกระทบทางอ้อมไปยังสถานการณ์เงินเฟ้อแล้ว ยังมีผลกระทบต่อดุลการค้าในระดับที่แตกต่างกัน บางประเทศมีดุลการค้าที่พลิกมาเป็นขาดดุล เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนทำให้มูลค่าการนำเข้าเร่งตัวสูงขึ้น เพราะประเทศเหล่านั้นยังต้องมีการนำเข้าสินค้าที่จำเป็น โดยเฉพาะในหมวดน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ ในกรณีของไทยบันทึกยอดขาดดุลการค้าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 ที่ 4.73 พันล้านดอลลาร์ฯ เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ดีมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ยังคงบันทึกยอดเกินดุลการค้าได้ในปีนี้ เนื่องจากโครงสร้างสินค้าส่งออกที่มีสัดส่วนสินค้าโภคภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์สูง และค่าเงินที่มีอัตราการอ่อนค่าน้อยกว่า
แม้บางประเทศจะยังคงมีดุลการค้าที่เกินดุล แต่คงต้องยอมรับว่า จังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เร่งขึ้นและมีความต่อเนื่องมากกว่า ส่งผลกระทบให้ประเทศในแถบเอเชียล้วนเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของกระแสเงินทุนไหลออก ซึ่งภาพส่วนหนึ่งสะท้อนผ่านระดับเงินสำรองระหว่างประเทศของหลายๆ ประเทศในเอเชียที่ทยอยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ขณะที่ในกรณีของไทย ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 2565 เงินสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (รวม Net forward position) ปรับตัวลงแล้วประมาณ 2.80 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564
ดังนั้น สถานการณ์ที่ไทยต้องรับมือนั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย นั่นก็คือ ผลกระทบจากเรื่องดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่า ซึ่งสำหรับค่าเงินบาทของไทย คาดว่า แรงกดดันด้านอ่อนค่าน่าจะทยอยคลายตัวลงได้บ้าง หากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของไทยเริ่มมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในระยะข้างหน้า   

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest