Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กรกฎาคม 2564

Econ Digest

แผนเปิดรับ นทท.ต่างชาติ ความหวังและบททดสอบ...ชี้ชะตาท่องเที่ยวไทย

คะแนนเฉลี่ย

  การเผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับ “มาตรการรองรับการเปิดประเทศ” ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่นำร่อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 64  นับเป็นการขับเคลื่อนให้แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะที่ 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจังหวัดภูเก็ตจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 ก.ค. 64 ตามมาด้วยเกาะ สมุย เกาะเต่า และเกาะพะงันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 ก.ค. 64    แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีความชัดเจนนี้ ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวอย่างธุรกิจโรงแรมและที่พักในกลุ่มที่มีความพร้อมและมีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัย (SHA+) เริ่มทำตลาดมากขึ้น สายการบินนานาชาติระหว่างประเทศมีการเปิดเส้นทางบินตรงมาภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ในขณะที่ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมีการตอบรับเพิ่มขึ้น  

  แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินับเป็นบททดสอบสำคัญ ซึ่งหากภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ได้ ก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ในระยะถัดไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งสายการบินนานาชาติจากยุโรปมีแผนที่จะเปิดเส้นทางการบินมายังภูเก็ต นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาระดับมาตรฐานการป้องกันการระบาดของโควิดอย่างเข้มงวด

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การที่ทางการไทยได้ตั้งเป้าหมายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 120 วัน นับเป็นแนวทางที่ดีที่ผลักดันให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศ และการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งป็นเงื่อนไขสำคัญที่กดดันทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับลดกรอบบนของประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2564  ลงเป็น 6.5 แสนคน โดยเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ยังคงกรอบล่างของประมาณการไว้ตามเดิมที่ 2.5 แสนคน ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการดำเนินแผนการเปิดการท่องเที่ยวทั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปหลังจากนั้น​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest