Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 กรกฎาคม 2565

Econ Digest

1 ก.ค.65 ปลดล็อกเงื่อนไข…เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญดันตลาดต่างชาติเที่ยวไทยครึ่งปีหลังพุ่ง

คะแนนเฉลี่ย
​ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 ไทยเปิดประเทศรับชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยการยกเลิก Thailand Pass และยกเว้นเงินประกันสุขภาพ  ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังปี 65 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยน่าจะมีจำนวนราว 5.0 ล้านคน หรือขยายตัว 160.0% จากช่วงครึ่งปีแรกที่มีจำนวนกว่า 2.0 ล้านคน  ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 65 นักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะมีจำนวน 7.2 ล้านคน จากเดิมที่คาดไว้ที่ 4.0 ล้านคน สร้างรายได้ราว 4.05 แสนล้านบาท  โดยในช่วงที่เหลือของปี นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดต่างชาติเที่ยวไทย โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากอาเซียน อาทิ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ขณะที่คาดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียจะมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ในปี 65 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวราว 1.0 ล้านคน  


สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ยังคงมีความท้าทายมากขึ้นจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซีย ที่น่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรป ยังคงต้องติดตามสถานการณ์สงครามพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและประเทศในยุโรปอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากเหตุการณ์ไม่รุนแรงขึ้น ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปในไทย โดยเฉพาะจากเยอรมนี สหราชอาณาจักรและสแกนดิเนเวีย  ขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น น่าจะยังฟื้นตัวได้ดี ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนีย อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลกยังคงเผชิญกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น โดยภาระรายจ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นตามมายังอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกด้วย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest