Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 สิงหาคม 2552

ตลาดการเงิน

มาตรการคลายเกณฑ์ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศของธปท...มีผลจำกัดต่อค่าเงินบาท (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2585)

คะแนนเฉลี่ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เกี่ยวกับการผ่อนคลายระเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการทำธุรกรรมอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเอื้อประโยชน์ และเพิ่มความคล่องตัวให้กับนักลงทุนไทยในการใช้หลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นทางเลือกในการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงได้มากขึ้น ทั้งนี้ ธปท.ได้แถลงข่าวในช่วงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยระบุว่า การผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการทำธุรกรรมอนุพันธ์ในครั้งนี้ ไม่มีการกำหนดกรอบเวลา และเป็นไปเพื่อการดูแลเศรษฐกิจในระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้โจทย์การแข็งค่าของเงินบาท

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การผ่อนคลายเกณฑ์การนำเงินลงทุนออกไปยังต่างประเทศของธปท.ในครั้งนี้ นับเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมสำหรับทั้งนิติบุคคล นักลงทุนสถาบัน และบุคคลธรรมดา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความต้องการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่จะเคลื่อนย้ายออกไปจริงจากเกณฑ์ที่ผ่อนปรนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการประเมินความสมดุลในด้านผลตอบแทน ความเสี่ยง และต้นทุนในการทำธุรกรรมของนักลงทุนเป็นสำคัญ

โดยในระยะใกล้นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เงินบาทยังอาจได้รับแรงหนุนให้แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ รวมทั้งจากฐานะการเกินดุลการค้าของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 แม้ว่ามูลค่าการเกินดุลดังกล่าวอาจจะลดลงน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการเกินดุลในระดับสูงในช่วงครึ่งแรกของปี ก็ตาม

อนึ่ง แม้ว่าทางการไทยจะได้พยายามเข้ามาช่วยดูแลมิให้เงินบาทแข็งค่าเร็วและมากเกินไปกว่าสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า สุดท้ายแล้วโจทย์ที่สำคัญของภาคธุรกิจในระยะยาวยังคงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการแสวงหาช่องทางที่จะลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์ฯ ในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยในประเด็นหลังนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เงินหยวนคงจะมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับ ทั้งจากการที่เศรษฐกิจจีนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และจากบทบาททางการค้า-การลงทุนของจีนที่เพิ่มมากขึ้นกับไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน