Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 เมษายน 2554

ตลาดการเงิน

คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2554: ได้รับอานิสงส์จากสินเชื่อที่เติบโตดี แม้ดอกเบี้ยขยับขึ้น (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3083)

คะแนนเฉลี่ย

สำหรับการรายงานผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยประจำไตรมาส 1/2554 ที่กำลังใกล้เข้ามานั้น คาดว่าน่าจะเห็นแนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 1/2554 ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตามอานิสงส์ของการเติบโตในระดับสูงของเงินให้สินเชื่อ นั่นหมายความถึงโอกาสที่รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิน่าจะสามารถรักษาการเติบโตทั้งจากไตรมาสก่อนหน้า (YoY) และไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า (QoQ) ได้ อันน่าจะมีผลตามมาในการประคองภาพรวมของรายได้สุทธิจากธุรกิจหลักของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม) ให้สามารถขยายตัวประมาณ 11.6-15.7% จากปีก่อน มาที่ประมาณ 1.07-1.11 แสนล้านบาทในไตรมาส 1/2554 ปัจจัยดังกล่าว ย่อมจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถเห็นกำไรสุทธิที่มีโอกาสสูงเหนือ 3 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 2.8 หมื่นล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าได้ (ขึ้นกับอิทธิพลของปัจจัยทางเทคนิค ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น)

อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่า แนวโน้มการทำกำไรของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะที่เหลือของปีนี้ เผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตามปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่น และปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ นอกจากนี้ แม้ว่าราคาวัตถุดิบและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น จะเป็นปัจจัยหนุนความต้องการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนให้กับภาคธุรกิจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่หากสถานการณ์ดังกล่าว ยืดเยื้อออกไป ท่ามกลางภาวะที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการปรับขึ้นราคาสินค้าและต้นทุนการกู้ยืมที่กำลังไต่ระดับขึ้นตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น คาดว่าอาจกลับมาสร้างความเสี่ยงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าผู้ประกอบการบางกลุ่มได้ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าว อาจมีผลในการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันหมายความถึงความต้องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่คงอ่อนแรงตามไปด้วย อันถือเป็นโจทย์ทางธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย์และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจต้องเตรียมหาแนวทางรับมือไว้ นอกเหนือไปจากการทยอยบังคับใช้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางเอทีเอ็มอีกสองประเภทในช่วงระหว่าง หรือปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2554 อันน่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมรับของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในขอบเขตที่มากขึ้นกว่าในไตรมาส 1/2554

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน