Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มิถุนายน 2555

สถาบันการเงิน

“เงินบาทแข็งค่าขึ้นก่อนผลการเลือกตั้งกรีซ ขณะที่หุ้นไทยปรับขึ้น รับข่าวธนาคารกลางชั้นนำเตรียมดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน”

คะแนนเฉลี่ย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน