Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 ธันวาคม 2558

สถาบันการเงิน

“เงินบาทอ่อนค่ากว่าระดับ 36 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยปรับร่วงลงต่อ จากความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด”

คะแนนเฉลี่ย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน