Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 ธันวาคม 2558

สถาบันการเงิน

“เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ 36.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยฟื้นขึ้นเล็กน้อยจากความชัดเจนหลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

คะแนนเฉลี่ย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน