Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กุมภาพันธ์ 2560

ตลาดการเงิน

“เงินบาทแข็งค่า แต่ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง หลังนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อประเมินสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ตลาดการเงิน