Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 มิถุนายน 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาททยอยอ่อนค่า ขณะที่หุ้นไทยย่อตัวลงเล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห์ แต่ยังยืนเหนือ 1,600 จุด

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยดีดตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงหนุนจากความหวังในการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศ รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมจากภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด 19 ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อหุ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่มีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันโลก อย่างไรก็ดีหุ้นไทยลดช่วงบวกลงเล็กน้อยในเวลาต่อมาตามแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสัญญาณระมัดระวังของนักลงทุนระหว่างรอติดตามประเด็นการกระจ​ายวัคซีนในประเทศอย่างใกล้ชิด​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน