Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 สิงหาคม 2563

ตลาดการเงิน

เงินบาทชะลอการแข็งค่า ขณะที่หุ้นไทยเผชิญแรงขายปลายสัปดาห์ก่อน

คะแนนเฉลี่ย


              หุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,327.05 จุด เพิ่มขึ้น 0.20% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 61,316.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.70% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.57% จากสัปดาห์ก่อน มาปิดที่ 307.71 จุด      

                ​หุ้นไทยย่อตัวลงเล็กน้อยช่วงต้นสัปดาห์ตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ก่อนจะดีดตัวขึ้นในเวลาต่อมา ท่ามกลางความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ประกอบกับมีรายงานข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งหนุนการปรับตัวขึ้นของหุ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะธนาคารและขนส่ง อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ปรับตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ จากความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงสัญญาณระมัดระวังก่อนการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐฯ-จีน​


ตลาดการเงิน