Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 พฤษภาคม 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่หุ้นไทยร่วงลงแรงตามปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยร่วงลงตลอดสัปดาห์ตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศ ประกอบกับมีปัจจัยลบเพิ่มเติม อาทิ สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศที่ยังน่ากังวล การปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยของดัชนี MSCI ตลอดจนการเร่งตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งกระตุ้นแรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าอาจทำให้สหรัฐฯ ต้องกลับมาคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยปัจจัยลบข้างต้นได้กระตุ้นแรงขายหุ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มเทคโนโลยี ​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ตลาดการเงิน