Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 กันยายน 2565

Econ Digest

ส่งออกไทย เดือน ส.ค. 65 กลับมาขยายตัวที่ 7.5% จากการส่งออกยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ และสินค้าอุตฯเกษตร ที่ขยายตัวจากฐานที่ตำในปีก่อนหน้า

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวมการส่งออกของไทยเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 7.5%YoY (หากไม่รวมทองคำ น้ำมัน และยุทธปัจจัยขยายตัว 10.1%YoY) ส่งผลให้ส่งออกไทย 8 เดือนแรกของปีเติบโตที่ 11.0 %YoY

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในเดือน ส.ค. 65

•การส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรปเดือน ส.ค. ยังขยายตัวในเลข 2 หลัก โดยเฉพาะในสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีอยู่ โดยมีแนวโน้มขยายตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

•เดือน ส.ค. การส่งออกสินค้ายานยนต์ในส่วนของรถยนต์นั่งสำเร็จรูปขยายตัวได้ดีมาก อันเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยส่งออกไปยังประเทศกลุ่มตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ได้มากขึ้นจากการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้า

•การส่งออกไปยังประเทศในเอเชียใต้ซึ่งเป็นตลาดรองมีสัดส่วนกว่า 4% ชะลอตัวลง โดยเฉพาะบังกลาเทศและปากีสถานหดตัวอย่างรุนแรง จากความต้องการสินค้าในประเทศที่อ่อนแอท่ามกลางค่าครองชีพที่เพิ่มสูงและการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนยังคงกดดันให้การส่งออกไทยไปยังจีนในเดือน ส.ค. 65 หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3

•การส่งออกไปจีนในเดือน ส.ค. ยังคงหดตัวลึกที่ระดับ -20.1%YoY โดยถือเป็นการหดตัว 3 เดือนติดต่อกันและส่งผลให้ 8 เดือนแรกการส่งออกไทยไปยังจีนหดตัวเกือบ -5% ทั้งนี้ เป็นผลจากเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา จีนที่ยังคงดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์และประกาศล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ของเมืองสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจทางภาคใต้ของจีน เช่น เซินเจิ้น ซานยา เป็นต้น ส่งผลให้ภาคการใช้จ่ายและการผลิตในจีนถูกจำกัดและอุปสงค์ในประเทศจีนอ่อนแอ ดังนั้น นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งออกสินค้าไทยไปจีนในระยะต่อไป

•การส่งออกสินค้าไปจีนเดือน ส.ค. ในกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหดตัวลง -41.8%YoY และ -9.2%YoY ตามลำดับ ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรยังคงขยายตัวได้ดีที่ 38.5%YoY โดยสินค้าไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไปจีนสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือน ส.ค. มีสินค้าผลไม้สดและแช่แข็ง และกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์ ยางพาราและเม็ดพลาสติกที่หดตัวลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงภาพรวมการส่งออกปี 65 อยู่ที่ 7.8% จากมุมมองว่าการส่งออกครึ่งปีหลังชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าการส่งออกไทยในครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ 12.7% เนื่องมาจากปัจจัยฐานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64 ที่สูง ประกอบกับทิศทางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า ตลอดจนประเด็นความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงอยู่  ส่งผลให้ภาพรวมส่งออกไทยปี 65 คาดว่าจะขยายตัวที่ 7.8%Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest