Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 มิถุนายน 2565

Econ Digest

โควิดคลี่คลาย... ท้าทายธุรกิจ Food Delivery

คะแนนเฉลี่ย


        ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่รุนแรงจนนำไปสู่การล็อคดาวน์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจ Food Delivery ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี แต่ในปีนี้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เกือบจะปกติ ความจำเป็นในการสั่งอาหารมาส่งยังที่พักก็ลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายของธุรกิจ Food Delivery ว่าจะปรับตัวอย่างไร?

       #ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในปี 2565 ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พักน่าจะขยายตัวร้อยละ 1.7 – 5.0 จากปี 2564 หรือมีมูลค่าประมาณ 7.7 – 8.0 หมื่นล้านบาท ชะลอลง จากที่เติบโตร้อยละ 46.4 ในปี 2564 ซึ่งคงจะส่งผลต่อผู้ให้บริการจัดส่งอาหารไปยังที่พักหรือไรเดอร์มากขึ้น โดยจากผลสำรวจ พบว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้

1. ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพื่อจัดส่งอาหารในแต่ละวันสูงขึ้นเฉลี่ย 60 บาท

2. จำนวนไรเดอร์ที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยจากข้อมูลของ LINE MAN Wongnai พบว่า ณ เดือนพ.ค. 65 มีจำนวนผู้สมัครเป็นไรเดอร์เพิ่มสูงขึ้นกว่า 4.7 เท่า เมื่อเทียบกับเดือน ม .ค . 63 (ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด) โดยการเพิ่มขึ้นของไรเดอร์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่งอาหารไปยังที่พัก  ขยายตลาดและพื้นที่บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่กลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติ ไรเดอร์กว่า 94% มองว่าตนเองได้รับผลกระทบจากปริมาณออเดอร์ต่อวันลดลง โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 13 ออร์เดอร์

          นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างแพลตฟอร์ม และการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการรับงาน ไรเดอร์จึงจำเป็นต้องหาวิธีการรับมือกับรายได้สุทธิที่ลดลง โดยกลุ่มตัวอย่างกว่า 70% ใช้เวลาทำงานรับออเดอร์ให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีการลงทะเบียนแพลตฟอร์อื่น เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งาน การหารายได้เสริมจากอาชีพอื่น เพื่อชดเชยรายได้ หรืออาจเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทน

        ทั้งนี้ในมุมของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เองก็ต้องมีการปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น การจัดส่งพัสดุ การสั่งซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานในกลุ่มไรเดอร์ การปรับระบบการกระจายงานมาใช้ระบบยิงงาน (Auto assign) ทำให้มีความเท่าเทียมในการกระจายงานให้กับไรเดอร์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่ม Incentive ให้กับไรเดอร์ที่วิ่งงานสำเร็จตามรอบที่กำหนด และสุ่มยืนยันตัวตนเพื่อลดจำนวนผู้ที่สวมชื่อผู้อื่นรับงานด้วย
ที่มา : LINE MAN Wongnai และผลสำรวจโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest