Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 ตุลาคม 2563

Econ Digest

เบี้ยรับใหม่ปี 63 หดตัวลึก ธุรกิจประกันเร่งปรับ… ลดทุนประกันแผนหลัก เพิ่มทุนประกันสุขภาพ

              ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดย 7 เดือนแรกของปี 2563 เบี้ยประกันชีวิตรวมมีจำนวน 3.29 แสนล้านบาท ลดลง -3.6% เนื่องจาก ปัจจัยเดิมที่ด้านฐานธุรกิจเบี้ยจ่ายครั้งเดียวที่สูง และธุรกิจยังจำเป็นต้องปรับลดพอร์ตประกันประเภทจ่ายครั้งเดียวลง เพื่อลดภาระในการตั้งสำรองประกันภัยเมื่อเข้าสู่มาตรฐานบัญชีใหม่ ประกอบกับปัจจัยใหม่ จากอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์ ทำให้บริษัทประกัน ปรับลดอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ขายในปีนี้ลงเหลือเพียงเฉลี่ย 1% เศษ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีระยะเวลาการออมสั้นกว่า จึงลดแรงจูงใจในการออมผ่านการซื้อ ประกัน ในกลุ่มลูกค้าระดับบนและกลุ่มลูกค้าระดับกลางบางส่วนที่ถูกกระทบจากวิกฤตโควิด-19

              ที่ผ่านมาบริษัทประกันชีวิตได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์และเพิ่มโอกาสการขยายฐานลูกค้า ทั้งแบบสามัญ บำนาญยูนิตลิงก์ และยูนิเวอร์แซลไลฟ์ แต่ด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนถูกกระทบ จากการปรับตัวลงของดัชนีตลาดหุ้นในช่วงปี 2562-2563 จึงทำให้ยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในการดึงความสนใจของผู้บริโภคใ​นระยะที่เหลือของปีนี้ ขณะที่ คาดว่าจะเห็นแนวโน้มที่แผนประกันชีวิตสัญญาหลัก ปรับขนาดทุนประกันให้เล็กลง เพื่อลดอัตราค่าเบี้ยประกันรายปี ให้สอดคล้องกับอำนาจซื้อของผู้บริโภค แต่การดำเนินการดังกล่าว คงส่งผลย้อนกลับมาลดทอนโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ในแง่ปริมาณเบี้ยรับ

               อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการซื้อประกันสุขภาพจากไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท ที่ออกเป็นกฎกระทรวง เมื่อ 10 มิ.ย. 2563 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 นั้น จะช่วยกระตุ้นตลาดประกันสุขภาพในระยะที่เหลือของปี ให้มีแนวโน้มเร่งขึ้น ประกอบกับการที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ในปี 2564 ล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้นการซื้อใหม่และซื้อเพิ่ม ดังสะท้อนจาก สัดส่วนเบี้ยประกันสุขภาพต่อเบี้ยประกันสัญญาหลักรายบุคคล ที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด 5 ปี และคาดว่าจะแตะระดับ 20% ในปีนี้

                ​แม้ปีนี้ธุรกิจประกันชีวิต จะได้ตัวช่วยจากค่าใช้จ่ายการเคลมสินไหมที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ครึ่งแรกของปี ธุรกิจมีรายจ่าย จากการเคลมสินไหมรวมลดลงกว่า 9% หรือประมาณ 2.28 หมื่นล้านบาท เทียบกับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยในปี 2562 มียอดจ่ายสินไหมที่ 5.06 หมื่นล้านบาท แต่เป็นเพียงปัจจัยบวกชั่วคราว ท่ามกลางปัจจัยลบที่กดดันธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                ​ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest