Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 กรกฎาคม 2565

Econ Digest

ธุรกิจ Last-mile Delivery 65 แข่งขันเดือด...ต้นทุนขนส่งเพิ่ม...กำลังซื้อแผ่ว

คะแนนเฉลี่ย

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในปี 65 ธุรกิจ Last-mile Delivery จะเผชิญความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด 19 ที่มีสัญญาณคลี่คลายมากขึ้นและอาจทำให้ผู้บริโภคบางส่วนหันกลับไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ รวมถึงปัญหาค่าครองชีพซึ่งกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนัก  โดยคาดว่าจะมีมูลค่าธุรกิจราว 98,000 ล้านบาท หรือเติบโตในกรอบ 10-15% จากปี 64 ชะลอลงเมื่อเทียบกับอดีตที่ระดับ 30-40% ต่อปี จากฐานที่สูงในปีก่อนหน้าที่มีการล็อกดาวน์ส่งผลให้การซื้อสินค้าออนไลน์เฟื่องฟู   ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวอาจไม่ได้สะท้อนว่าผู้เล่นในตลาดทุกรายมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงต่อเนื่องจากจำนวนผู้เล่นมากราย รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์แข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 64 นอกจากนี้ ต้นทุนราคาน้ำมันยังเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การปรับขึ้นราคาค่าบริการขนส่งสินค้าอาจทำได้ลำบากและขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการแต่ละราย  อย่างไรก็ตาม  คาดว่าการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จะกลายเป็นพฤติกรรม New Normal ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  


ทางรอดของผู้ประกอบการจึงอยู่ที่การปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์   ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  การเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ  ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ   การเร่งขยาย Ecosystem ให้ครอบคลุมทั้ง E-Commerce Supply Chain เพื่อสร้างบริการที่ครบวงจรและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้แก่ธุรกิจ นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพการในการให้บริการและพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่ เจาะความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม    ซึ่งในการปรับตัวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเงินทุน ฐานลูกค้า รวมไปถึงความเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการจึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการดำเนินธุรกิจในระยะข้างหน้าที่จะยากลำบากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest