Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 พฤศจิกายน 2564

Econ Digest

Metaverse เทคโนโลยีเสมือน อนาคตที่กำลังมา

คะแนนเฉลี่ย

ความโหยหาการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนและความคุ้นเคยต่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด ประกอบกับรายได้จากการโฆษณาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีแนวโน้มชะลออัตราการเติบโตลงอันเนื่องมาจากการกระจายตัวของการใช้งานของผู้บริโภคไปยังหลากหลายแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่นซึ่งส่งผลต่อความคุ้มค่าในการใช้เม็ดเงินโฆษณาแต่ละครั้งของธุรกิจที่ใช้บริการแพลตฟอร์มนั้นๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ผลักดันให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกริเริ่มที่จะพัฒนาเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต หรือ Metaverse
​Metaverse เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวไปอีกขั้นจากปัจจุบัน โดยเป็นการผสานโลกเสมือนจริงคู่ขนานไปกับโลกจริงทางกายภาพ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวตนและทำแทบทุกกิจกรรมได้ในโลกเสมือนแบบ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็น การไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศหรือรับชมมหกรรมกีฬา/คอนเสิร์ตระดับโลกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปในโลกจริง การซื้อสินค้าผ่านการทดลองสวมใส่หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายได้ในโลกเสมือนแล้วได้รับการส่งมอบสินค้านั้นจริงๆ มายังที่พักโดยไม่ต้องเดินทาง การซื้อขายสินทรัพย์อย่างที่ดินในเกมที่ผู้ใช้งานมีตัวตนในโลกเสมือน เป็นต้น ที่สำคัญคือ การใช้งานของผู้บริโภคสามารถเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์คู่ขนานไปกับโลกจริงทางกายภาพ ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างแว่นและเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาใหม่

จึงกล่าวได้ว่า Metaverse จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการสร้างรายได้ใหม่ให้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่นระดับโลก จากเดิมที่เน้นรายได้จากการโฆษณาและ/หรือค่าสมาชิก ไปสู่รายได้จากการทำธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ต่อยอดได้มากขึ้นตามการใช้งานของผู้บริโภค อาทิ รายได้จากการให้เช่าที่จัดงาน/ค้าขายสินค้าและบริการในโลกเสมือน รายได้จากการเป็นตัวกลางซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าถึงชุดข้อมูลของผู้ใช้งานในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างและอาจสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากในอนาคต

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การดำเนินการดังกล่าว แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจำเป็นต้องมีหลายองค์ประกอบที่ลงตัว ทั้งความพร้อมด้านแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่น ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่รองรับภาพ 3 มิติแบบเรียลไทม์และการปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันโดยผู้ใช้งานจำนวนมาก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก อุปกรณ์เชื่อมโยงอย่างแว่นที่ใช้งานง่ายและสะดวก ตลอดจนคอนเทนท์ที่ดึงดูดความสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ใช้งานแต่ละรายจนเกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือเกิดการบอกต่อ ขณะเดียวกันด้วยข้อจำกัดด้านรายได้และเวลา ทำให้การใช้งานของ Metaverse ในระยะแรกอาจตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพียงบางกลุ่ม (Niche) อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการได้สำเร็จ แน่นอนว่า ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมากซึ่งยังดำเนินการสิ่งต่างๆ บนโลกจริง เพราะการมาของ Metaverse จะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่มีโอกาสเข้ามาแข่งขันหรือ Disrupt ผู้เล่นเดิมได้ไม่มากก็น้อย อาทิ ธุรกิจรับจัดงาน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าอนาคตในอีกไม่ไกลจากนี้ ความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปเป็นร่างของ Metaverse คงจะมีมากขึ้นและเป็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง  ​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest