Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กรกฎาคม 2563

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย (7 ก.ค. 63)

หุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนจะทยอยปรับตัวขึ้นในเวลาต่อมา โดยมีแรงหนุนจากการปลดล็อกเศรษฐกิจและการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศ ข้อมูลเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิ.ย. รวมถึงรายงานข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนรักษาโควิด-19 อย่างไรก็ดี หุ้นไทยลดช่วงบวกลงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังระบาดหนัก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ที่ 6-10 ก.ค. 2563 KSecurities คาดแนวรับที่ 1,385 และ 1,400 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,360 และ 1,340 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ มาตรการเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม สถานการณ์โควิด-19 รวมถึงประเด็นขัดแย้งเกี่ยวกับฮ่องกง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest