Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มีนาคม 2566

Econ Digest

กระแสการกระจายฐานการผลิตโลก อาจ...ไม่พอหนุนอิเล็กทรอนิกส์ไทย คาดส่งออกปี 66 หดตัว 4.5%

คะแนนเฉลี่ย

        ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯ และจีนได้ทวีความสำคัญและกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โลก  โดยประเทศในกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯ อย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ต่างมีนโยบายลดการพึ่งพาจีน และเริ่มทยอยกระจายฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมายังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอาเซียน    โดยไทยได้กลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางของการลงทุนดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะการประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ผลบวกต่อการผลิตและส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยจากแนวโน้มดังกล่าว อาจยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยความท้าทายจากแรงกดดันด้านต่างๆ ในระยะข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์อิเล็กทรอนิกส์โลกที่แผ่วลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอและเสี่ยงถดถอย วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกขาลงโดยเฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์รวมถึง HDD  และการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เข้มข้นขึ้น
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 66 มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยน่าจะมีแนวโน้มหดตัว  โดยลดลงแตะระดับ 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ หรือหดตัวราว 4.5% จากที่ขยายตัวราว 5.0%  ในปี 65 ซึ่งแรงฉุดหลักน่าจะมาจากสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และ HDD ที่น่าจะหดตัวราว 4.6 % และ 36.2 % ตามลำดับ ขณะที่การส่งออก PCB ก็มีแนวโน้มหดตัวตามวัฏจักรขาลงของสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และ HDD  อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มอย่างผู้รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Manufacturing Services: EMS) อาจจะเห็นภาพธุรกิจดีกว่ากลุ่มอื่น  เนื่องจากมีการปรับพอร์ตธุรกิจเข้าหาตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ศักยภาพอย่างตลาดยานยนต์ และตลาดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Consumer) ที่รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและแกดเจ็ตต่างๆ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงขยายตัวตามกระแสรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 


Click
 ชมคลิป กระแสการกระจายฐานการผลิตโลก อาจ...ไม่พอหนุนอิเล็กทรอนิกส์ไทย คาดส่งออกปี 66 หดตัว 4.5%

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น