Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 พฤศจิกายน 2566

Econ Digest

ส่งออกไทย เดือน ต.ค. 66 ขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการส่งออกไทยปี 2566 จะหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า

คะแนนเฉลี่ย

        การส่งออกไทยในเดือนตุลาคม 2566 ขยายตัวได้ถึง 8.0%YoY ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในเดือนที่ 3 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวในเดือนดังกล่าวมาจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำของปีก่อนหน้า และการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสำคัญอย่างสหรัฐฯ เติบโตได้มากถึง 13.8%YoY และการส่งออกผลไม้ไปจีนก็ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำม้นในตลาดโลก อีกทั้ง การส่งออกทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันอันเป็นผลมาจากประเด็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์
        ทั้งนี้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2566 จากปัจจัยด้านฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้าจึงมีแนวโน้มที่การส่งออกของไทยจะเติบโตได้ในแดนบวก แม้ว่าจะยังคงเผชิญความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอยู่ซึ่งอาจเข้ามาสร้างความไม่แน่นอนให้แก่การส่งออกไทย โดยแม้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสส่งสัญญาณดีขึ้นบ้าง แต่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของหลายประเทศหลักยังคงสะท้อนภาพหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยฐานที่ต่ำ ประกอบกับช่วงปลายปีเป็นเป็นฤดูกาลส่งออกในช่วงเทศกาล จึงน่าจะประคองให้การส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปียังขยายตัวเป็นบวกได้
        ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมีมุมมองว่า ภาพรวมการส่งออกของไทยทั้งปี 2566 คงจะหดตัวลดลงจากที่เคยประเมินไว้ที่ -2.5% โดยอาจอยู่ในกรอบ -1.5% ถึง -1.0%

 


Click
 ชมคลิป ส่งออกไทย เดือน ต.ค. 66 ขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น