Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 พฤศจิกายน 2566

Econ Digest

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับมุมมองทั้งปี 2566 ลงมาอยู่ที่ 2.5%

คะแนนเฉลี่ย

        เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0%
        ทั้งนี้ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่ มาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากทางภาครัฐคงจะช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้ยังขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้ง การส่งออกไทยคาดว่าจะขยายตัวเป็นบวกตามฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า แม้จะยังเผชิญปัจจัยท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐคาดว่าจะยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไปตามการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่ลดลง และความล่าช้าในการจัดทำงบประมาณปี 2567
        สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ แม้แรงส่งจะลดลงในปีหน้า นอกจากนี้ ภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าก็คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ในแดนบวก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐาน อีกทั้ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2567 ก็คงจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนการบริโภคภายในประเทศให้ยังขยายตัวได้ท่ามกลางค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงที่กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะมีรายละเอียดประมาณการเศรษฐกิจปี 2567 ในงานแถลงข่าวประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ต่อไป

 


Click
 ชมคลิป เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

GDP