Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 มีนาคม 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่หุ้นไทยกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดอีกครั้ง

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ้นช่วงต้น-กลางสัปดาห์ สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยมีปัจจัยหนุนจากการย่อตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังเริ่มมีการกระจายวัคซีนต้านโควิด 19 ในประเทศ หุ้นไทยย่อตัวลงช่วงสั้นๆ ในเวลาต่อมาจากแรงขายทำกำไร ประกอบกับมีแรงขายตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งกลับมากังวลเรื่องทิศทางบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ แต่หุ้นไทยดีดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ สวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและพลังงาน​​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน