Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กุมภาพันธ์ 2565

Econ Digest

ปิดฉากปี 64 เศรษฐกิจจีนโตเกินเป้าที่ 8.1% ส่งออกเกินดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์

คะแนนเฉลี่ย

​เศรษฐกิจจีนปี 64 ขยายตัว 8.1% การส่งออกทั้งปีเกินดุลการค้าสูงสุดตั้งแต่เริ่มเริ่มบันทึกในปี 2493 โดยแตะระดับ 676 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวราว 29.1% (YTD, YoY) เป็นการส่งออกขยายตัว 29.9% (YTD, YoY) การนำเข้าขยายตัว 30.1% (YTD, YoY)


ทั้งนี้ ไตรมาส 4/2564 เศรษฐกิจจีนโตที่ 4.0% (YoY) เป็นการขยายตัวรายไตรมาสที่ต่ำสุดในรอบปี ส่วนหนึ่งเพราะฐานที่สูงในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากปัญหาหนี้และการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งนำไปสู่การล็อกดาวน์ ทำให้การบริโภคภาคเอกชนเติบโตอย่างจำกัด ขณะที่ภาคการผลิตยังคงถูกกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่าวิกฤติพลังงานจะเริ่มคลี่คลาย สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังเติบโตได้ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไฮเทค แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตชะลอตัว อันเป็นผลจากนโยบาย “สามเส้นแดง” ที่ออกมาเพื่อลดการก่อหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และการกำหนดสัดส่วนสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้ต่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้กู้ซื้อบ้าน


อย่างไรก็ตาม จีนได้เลือกใช้นโยบายทางการเงินในการเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการปรับลดสัดส่วนกันสำรองธนาคารพาณิชย์ (RRR) ในอัตรา 0.5% สำหรับสถาบันทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 15 ธ.ค. 64 โดยเป็นปรับลดครั้งที่สองในปี 64 รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) สำหรับการกู้ 1 ปี ลง 0.05% สู่ระดับ 3.8% ในวันที่ 20 ธ.ค. 64 ซึ่งเป็นการลดดอกเบี้ย LPR ครั้งแรกในรอบ 20 เดือน


เศรษฐกิจจีนปี 2565 ยังคงเผชิญแรงกดดันจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลาย และความเสี่ยงในประเทศที่ยังรุมเร้า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการยกระดับกฎหมายเข้าควบคุมเศรษฐกิจ ที่น่าจะเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาด และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน อย่างไรก็ดี ปี 2565 ทางการน่าจีนจะพยายามประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตได้ราว 5.0% ผ่านการเริ่มเห็นแนวทางการผ่อนคลายทั้งด้านนโยบายทางการเงินและการคลัง ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเศรษฐกิจจีนปี 2565 จะขยายตัวที่ 5.0% (กรอบคาดการณ์ 4.8 – 5.4%)

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest