Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 พฤศจิกายน 2563

Econ Digest

ส่งออกไทยสะดุด...หลังฟื้นตัวต่อเนื่อง

คะแนนเฉลี่ย
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ตัวเลขส่งออกไทยเดือน ต.ค. 2563 กลับหดตัวที่ -6.71% มูลค่าส่งออกรวม 19,376.68 ล้านเหรียญฯ แต่เมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธ  การส่งออกหดตัวที่ -4.89% ทำให้ภาพรวมการส่งออก 10 เดือนแรกของไทยหดตัว -7.26%

การส่งออกสินค้าเกษตรพลิกกลับมาหดตัวที่ -8.8% โดยเฉพาะน้ำตาลทรายที่ได้ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งรุนแรง และปริมาณน้ำตาลโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากผู้ประกอบการในบราซิล นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าเกษตรบางประเภท เช่น ข้าว และอาหารทะเลกระป๋อง เริ่มลดลงหลังมีการสต็อกไว้เพียงพอแล้ว 

ในส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ  รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวเพิ่มขึ้นที่ -4.7% จากการหดตัวต่อเนื่องของรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมถึงน้ำมันดิบ

การส่งออกไปประเทศใน CLMV หดตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ในบางพื้นที่ อย่างไรก็ดี การส่งออกในตลาดหลักส่วนใหญ่ ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ที่ขยายตัวดีขึ้น โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวได้ดีเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน อีกทั้งในหลายตลาดเริ่มพลิกกลับมาฟื้นตัวแล้ว เช่น การส่งออกไปอินเดียพลิกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือนที่ 13.7%

ทิศทางการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า ยังมีความไม่แน่นอนทั้งจากเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่โควิด-19 ระบาดรุนแรงขึ้นและภาวะสุญญากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำประเทศ  รวมถึงยังต้องติดตามสถานการณ์ การกลับมาแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศในแถบยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประมาณการส่งออกไทยในปี 2563 หดตัวที่ -7%


    

                                                                                                                                             ​             ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest