Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 ตุลาคม 2565

Econ Digest

การท่องเที่ยวกลับมา…โรงแรมและที่พัก กลุ่มใดจะฟื้นตัวได้ก่อน

คะแนนเฉลี่ย

​         ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 66 รายได้ของธุรกิจโรงแรมและที่พักน่าจะเติบโตต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ทั้งตลาดคนไทยเที่ยวไทยและตลาดต่างชาติเที่ยวไทย โดยคาดว่าตลาดต่างชาติเที่ยวไทยจะฟื้นตัวได้เกือบเท่าตัวจากปี 65  ซึ่งจะเป็นแรงบวกสำคัญของธุรกิจ    อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและที่พักยังต้องเผชิญโจทย์ท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด ที่ยังเป็นข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจหลักของโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ในขณะที่ความรุนแรงของสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญปัญหาวิกฤติพลังงาน การแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจโรงแรมและที่พัก เทรนด์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ ส่งผลต่อการออกแบบที่พักและการบริการ  ตลอดจนแนวโน้มต้นทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการปรับตัวสูงขึ้น   

       จากปัจจัยข้างต้น  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อการฟื้นตัว โดยคาดว่าอัตราการเข้าพักของสถานพักแรมทั่วประเทศทั้งปี 66 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 52-60% ต่ำกว่าปี 62 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 70.08% ขณะที่รายได้ธุรกิจโรงแรมและที่พัก น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 แสนล้านบาท ต่ำกว่าก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิดเช่นกัน และการฟื้นตัวของธุรกิจจะยังไม่ทั่วถึง โดยกลุ่มโรงแรมและที่พักที่น่าจะฟื้นตัวได้ดี   ยังเป็นกลุ่มที่อยู่ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทย อย่างภาคตะวันตกและภาคเหนือ ขณะที่กลุ่มที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำตลาดจับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวันออกกลาง ในราคาห้องพักเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และกลุ่มโรงแรมที่มีรายได้จากการจัดงานอีเวนต์และประชุมสัมมนา โดยเฉพาะกลุ่มที่จับตลาดการประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ

 


Click
 ชมคลิป ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ปี 2566 ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังการท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น