Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 กันยายน 2564

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุด ครัวเรือนส่วนใหญ่กังวลค่าใช้จ่าย...โควิดยังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก

คะแนนเฉลี่ย

 เดือน ส.ค. 64 ครัวเรือนยังคงกังวลกับภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพ สะท้อนจากดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ซึ่งอยู่ที่ 33.0 ต่ำกว่าระดับในช่วงล็อกดาวน์ทั้งประเทศปี 63 โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมภาระหนี้ นอกเหนือจากความกังวลด้านรายได้และการจ้างงาน  อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้าง 9 กลุ่มอาชีพ และจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เริ่มทรงตัวในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้ดัชนี KR-ECI ในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 33.8 ในเดือน ก.ค. มาอยู่ที่ 35.5 แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 63  บ่งชี้ว่าภาพรวมครัวเรือนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพในอนาคต

จากการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่ามาตรการลดค่าน้ำค่าไฟช่วยเยียวยาผลกระทบได้บ้าง (63.8%) ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากมาตรการดังกล่าวเข้าถึงครัวเรือนทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขหรือการลงทะเบียน ขณะที่มาตรการที่ไม่มีผลในการช่วยเยียวยาผลกระทบและไม่เข้าร่วมคือมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ (82.8%) เนื่องจากมาตรการดังกล่าวออกมาในช่วงที่สถานการณ์ระบาดยังไม่รุนแรงและยังไม่มีมาตรการคุมเข้มการระบาด  

แม้ในช่วงต้นเดือน ก.ย. จะมีการคลายล็อกมาตรการคุมเข้มใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มแล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพในระยะข้างหน้าของครัวเรือนยังมีความไม่แน่นอนสูง  ทั้งในส่วนของตลาดแรงงานที่ยังมีแนวโน้มเปราะบางจากภาวะการจ้างงานในภาคบริการ นอกจากนี้สถานการณ์การระบาดที่ยังมีความเสี่ยง จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อัตราการฉีดวัคซีนที่ยังอยู่ในระดับต่ำอาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถกลับมาได้เต็มที่ ดังนั้นความไม่แน่นอนจากโรคระบาดจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคเศรษฐกิจต่อเนื่อง  มาตรการเยียวยาที่ตรงจุด เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุม รวมถึงการตรวจเชิงรุก การจัดหาและการเร่งฉีดวัคซีนจึงยังคงจำเป็นต่อการบรรเทาสถานการณ์การระบาดและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเศรษฐกิจ   ​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest