Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 ธันวาคม 2563

Econ Digest

การประชุม 23 ธ.ค. 63 คาด กนง. คงดอกเบี้ย 0.5%... หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้น

คะแนนเฉลี่ย
​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในการประชุม กนง. วันที่ 23 ธันวาคมนี้ คณะกรรมการฯ จะมีมติ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ตามเดิม เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย มีสัญญาณทยอยฟื้นตัว และน่าจะได้รับอานิสงส์ต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และประคองกำลังซื้อของภาครัฐ  ไปจนถึงไตรมาส 1/2564 อย่างไรก็ดี จุดจับตาสำคัญจะอยู่ที่ ความต่อเนื่องของเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งยังมีโอกาสเผชิญความเสี่ยง จากความไม่แน่นอนของหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ และค่าเงินบาท ที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด เงินบาทแข็งค่าหลุดแนวสำคัญทางจิตวิทยาที่ 30.00 มาแตะที่ 29.83 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 7 ปีครึ่ง หลังรายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ  ได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม Monitoring List  ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อประเทศที่สหรัฐฯ จะติดตามทิศทางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาหลังจากนี้ 

สำหรับไทย แม้การมีชื่อติดในบัญชี Monitoring List อาจไม่มีผลทางตรงกับการดำเนินนโยบาย เพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในประเทศ แต่แรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาท ที่เพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขดังกล่าว อาจกลายเป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สำหรับทางการไทย เพราะการที่เงินบาทแข็งค่า  และมีความผันผวนมากขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจในภาพรวม และอาจมีผลทำให้อัตราเงินเฟ้อ เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างต่ำ เป็นเวลานาน  หากสถานการณ์ลากยาวและเศรษฐกิจเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แรงกดดันและความจำเป็นต่อการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน                                                       

                                                                                                                                                ​      ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest