Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 เมษายน 2564

Econ Digest

โควิดฉุด! เศรษฐกิจเวียดนามไตรมาส 1/64 โตต่ำกว่าคาด

คะแนนเฉลี่ย


เศรษฐกิจเวียดนามไตรมาส 1/2564 เติบโตต่ำกว่าคาดที่ 4.48% YoY จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2564 ทำให้การบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวอย่างจำกัด กอปรกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่ ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบจากต่างประเทศมีการเติบโตค่อนข้างมาก ทำให้การเกินดุลการค้าลดลง แม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวได้กว่า 22% ก็ตาม

สำหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามยังคงมีทิศทางที่เร่งขึ้น โดยการลงทุนในภาคการผลิตกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของภาคการลงทุน หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง น่าจะหนุนให้ลงทุนรอบใหม่กลับมาเติบโตอีกครั้ง ในขณะที่การฟื้นตัวของภาคการบริโภคอาจต้องอาศัยเวลาอีกระยะ เนื่องจากการส่งออกที่ฟื้นตัวในช่วงแรกมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ขณะที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศมากกว่าอาจต้องรอการฟื้นตัวของความต้องการโดยเฉพาะจากยุโรปที่ยังคงเผชิญกับการระบาดของโควิดอยู่ สำหรับประเด็นที่สหรัฐฯ จัดสถานะเวียดนามเป็นประเทศที่บิดเบือนค่าเงินในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น ไม่ได้ส่งผลต่อภาคการส่งออกอย่างมีนัยสาคัญ โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวถึง 30% ในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามที่กรอบ 6.8-7.3% โดยการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดอาจส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามเข้าใกล้กรอบล่างของประมาณการมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ พัฒนาการของเศรษฐกิจในยูโรโซนที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิดรอบใหม่ ซึ่งอาจทำให้การฟื้นตัวของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามเติบโตน้อยกว่าคาด และติดตามการเปิดประเทศของเวียดนาม ที่จะมีผลต่อภาคการท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อจังหวะของกระแสเงินลงทุนโดยตรง


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest